• Konsekvenser av mistilpasning i overgangen mellom utdanning og arbeid for seinere yrkeskarriere 

   Arnesen, Clara Åse; Szanday, Birgitta (NIFU skriftserie;2000:12, Research report, 2000-07)
   Temaet for denne rapporten er mistilpasning i overgangen mellom utdanning og arbeid. Rapporten omtaler omfanget av slik mistilpasning og hvorvidt mistilpasningen har betydning for den seinere yrkeskarrieren. Spesielt ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1998 

   Szanday, Birgitta; Lødding, Berit (Utdanning og arbeidsmarked;1998, Report, 1998-10)
   «Utdanning og arbeidsmarked» er en rapportserie fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning, skrevet med særlig tanke på å gi informasjon til utdanningsplanleggere, studie- og yrkesveiledere og andre ...