• Et akademisk annerledesår: Konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og høgskoler 

   Solberg, Espen; Hovdhaugen, Elisabeth; Gulbrandsen, Magnus; Scordato, Lisa; Svartefoss, Silje Marie; Eide, Thea (NIFU-rapport;2021:9, Research report, 2021-03)
   Denne rapporten beskriver funn fra en undersøkelse av konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og høgskoler. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og ble påbegynt sommeren ...
  • Evaluation of the Spark pilot: Identifying novel and unconventional research by doubleblinded peer review 

   Langfeldt, Liv; Ingeborgrud, Lina; Reymert, Ingvild; Svartefoss, Silje Marie; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU Report;2022:2, Research report, 2021-12)
   This report presents the results of an evaluation of the Spark pilot, a research funding instrument which was piloted by the Swiss National Science Foundation (SNSF) in 2019 and 2020 to enable rapid funding of unconventional ...
  • Framtidslaboratorium om kunstig intelligens 

   Ingeborgrud, Lina; Koch, Per; Svartefoss, Silje Marie (NIFU Innsikt;2022:8, Others, 2022-07)
   I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et halvdags fremtidslaboratorium om kunstig intelligens arrangert innenfor rammene av AFINO-senteret for ansvarlig forskning og innovasjon. Øvelsen ble gjennomført den 4. ...
  • La oss snakke om F, U og innovasjon i forvaltningen: Forskning og utviklingsarbeid i statlige organer med annen hovedaktivitet 

   Schwach, Vera; Svartefoss, Silje Marie; Karlstrøm, Henrik; Piro, Fredrik (NIFU Arbeidsnotat;2022:4, Working paper, 2022-07)
   Dette notatet presenterer resultatet av en utviklingsoppgave under NIFUs statistikkavtale med Norges forskningsråd. NIFU har undersøkt omfanget av forskning og utviklingsarbeid (FoU) i statlige forvaltningsorganer, presisert ...
  • Organisering av teknologioverføring ved norske forskningsinstitusjoner: Mulige modeller 

   Borlaug, Siri Brorstad; Korseberg, Lene Kirstine; Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari; Svartefoss, Silje Marie (NIFU-rapport;2022:4, Research report, 2022-01)
   Mandatet for denne rapporten er å utrede modeller for organisering og innretning av TTO-kontorene, med utgangspunkt i det norske systemet for teknologioverføring. På bakgrunn av en gjennomgang av internasjonal forsknings ...
  • Pandemiske prøvelser. En studie av hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere i Norge 

   Ingeborgrud, Lina; Svartefoss, Silje Marie (NIFU-arbeidsnotat;2021-8, Working paper, 2020-04-30)
   Arbeidsnotatet tar for seg hvordan pandemien har påvirket yngre forskeres arbeidssituasjon, forskningsaktiviteter og tanker om framtiden.
  • Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning 

   Korseberg, Lene; Svartefoss, Silje Marie; Bergene, Ann Cecilie; Hovdhaugen, Elisabeth (NIFU-rapport;2022:1, Research report, 2022-01)
   Denne rapporten tar for seg tematikken pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning. Temaet studeres gjennom en analyse av tre ulike datakilder: en litteraturstudie, gjennomgang av eksisterende rapporteringsdata ...
  • Tverrfaglig forskning – en litteraturgjennomgang 

   Svartefoss, Silje Marie; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU Innsikt;2022-4, Others, 2022-04-25)
   Hva menes med tverrfaglig forskning? Hvilken betydning har institusjonelle forhold for å legge til rette for og styrke den tverrfaglige forskningen?