• Distrust in grant peer review — reasons and remedies 

   Langfeldt, Liv; Reymert, Ingvild; Svartefoss, Silje Marie (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   With the increasing reliance on competitive grants to fund research, we see a review system under pressure. While peer review has long been perceived as the cornerstone of self-governance in science, researchers have ...
  • Et akademisk annerledesår: Konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og høgskoler 

   Solberg, Espen; Hovdhaugen, Elisabeth; Gulbrandsen, Magnus; Scordato, Lisa; Svartefoss, Silje Marie; Eide, Thea (NIFU-rapport;2021:9, Research report, 2021-03)
   Denne rapporten beskriver funn fra en undersøkelse av konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og høgskoler. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og ble påbegynt sommeren ...
  • Evaluation of the Spark pilot: Identifying novel and unconventional research by doubleblinded peer review 

   Langfeldt, Liv; Ingeborgrud, Lina; Reymert, Ingvild; Svartefoss, Silje Marie; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU Report;2022:2, Research report, 2021-12)
   This report presents the results of an evaluation of the Spark pilot, a research funding instrument which was piloted by the Swiss National Science Foundation (SNSF) in 2019 and 2020 to enable rapid funding of unconventional ...
  • FoU i statlige forvaltningsorganer 

   Schwach, Vera; Svartefoss, Silje Marie; Karlstrøm, Henrik (NIFU Innsikt;2022:11, Others, 2022-11)
   Offentlig forvaltning anses primært som bruker av forskning. Men det er klare indikasjoner på at forvaltningens interne analyse- og utredningsarbeid har økt. I dette notatet undersøker vi i hvilken grad forvaltningsorganer ...
  • Framtidslaboratorium om den norske lakseoppdrettsnæringen 

   Svartefoss, Silje Marie; Koch, Per (NIFU Innsikt;2023-5, Others, 2023-09-09)
   I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et heldags framtidslaboratorium om oppdrettsnæringen arrangert innenfor rammene av AFINO-senteret for ansvarlig forskning og innovasjon. Øvelsen ble gjennomført den 7. september ...
  • Framtidslaboratorium om kunstig intelligens 

   Ingeborgrud, Lina; Koch, Per; Svartefoss, Silje Marie (NIFU Innsikt;2022:8, Others, 2022-07)
   I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et halvdags fremtidslaboratorium om kunstig intelligens arrangert innenfor rammene av AFINO-senteret for ansvarlig forskning og innovasjon. Øvelsen ble gjennomført den 4. ...
  • FWF Clusters of Excellence: Evaluation of the selection process for the first call for proposals 

   Langfeldt, Liv; Borlaug, Siri Brorstad; Svartefoss, Silje Marie; Solberg, Espen (NIFU-rapport;2023:2, Research report, 2023-04)
   This report was commissioned by the Austrian Science Fund’s (FWF) and presents the results of an accompanying evaluation of the selection process for the first call of FWF’s Cluster of Excellence (CoE) programme. The purpose ...
  • La oss snakke om F, U og innovasjon i forvaltningen: Forskning og utviklingsarbeid i statlige organer med annen hovedaktivitet 

   Schwach, Vera; Svartefoss, Silje Marie; Karlstrøm, Henrik; Piro, Fredrik (NIFU Arbeidsnotat;2022:4, Working paper, 2022-07)
   Dette notatet presenterer resultatet av en utviklingsoppgave under NIFUs statistikkavtale med Norges forskningsråd. NIFU har undersøkt omfanget av forskning og utviklingsarbeid (FoU) i statlige forvaltningsorganer, presisert ...
  • Organisering av teknologioverføring ved norske forskningsinstitusjoner: Mulige modeller 

   Borlaug, Siri Brorstad; Korseberg, Lene Kirstine; Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari; Svartefoss, Silje Marie (NIFU-rapport;2022:4, Research report, 2022-01)
   Mandatet for denne rapporten er å utrede modeller for organisering og innretning av TTO-kontorene, med utgangspunkt i det norske systemet for teknologioverføring. På bakgrunn av en gjennomgang av internasjonal forsknings ...
  • Pandemiske prøvelser. En studie av hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere i Norge 

   Ingeborgrud, Lina; Svartefoss, Silje Marie (NIFU-arbeidsnotat;2021-8, Working paper, 2020-04-30)
   Arbeidsnotatet tar for seg hvordan pandemien har påvirket yngre forskeres arbeidssituasjon, forskningsaktiviteter og tanker om framtiden.
  • Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning 

   Korseberg, Lene; Svartefoss, Silje Marie; Bergene, Ann Cecilie; Hovdhaugen, Elisabeth (NIFU-rapport;2022:1, Research report, 2022-01)
   Denne rapporten tar for seg tematikken pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning. Temaet studeres gjennom en analyse av tre ulike datakilder: en litteraturstudie, gjennomgang av eksisterende rapporteringsdata ...
  • THE ROLE OF BOARD INTERLOCKS IN INCREASING THE USE OF WOOD IN CONSTRUCTION 

   Svartefoss, Silje Marie (Conference paper, 2023)
  • Tverrfaglig forskning – en litteraturgjennomgang 

   Svartefoss, Silje Marie; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU Innsikt;2022-4, Others, 2022-04-25)
   Hva menes med tverrfaglig forskning? Hvilken betydning har institusjonelle forhold for å legge til rette for og styrke den tverrfaglige forskningen?
  • Økende vitenskapsproduksjon på engelsk i forvaltningen 

   Schwach, Vera; Karlstrøm, Henrik; Svartefoss, Silje Marie (Journal article, 2022)
   Fagspråk er forskningspolitikk og språkpolitikk. Språkpraksis i offentlig sektor har vital betydning for et norsk fagspråk. Denne artikkelen belyser språkbruk i statlige forvaltningsorganer som utfører forskning og ...