• Arbeidslivets behov for digital sikkerhetskompetanse frem mot 2030 

   Mark, Michael Spjelkavik; de Besche, Torstein; Stubhaug, Magnus Eliasson (NIFU-rapport;2023:4, Research report, 2023-04)
   NIFU har på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet oppdatert en tidligere studie av fremtidig tilbud på, og etterspørsel etter, kompetanse innen digital sikkerhet. Det har i de senere årene vært prioritert å øke ...
  • Betydningen av bosted for utdanningsvalg 

   Fidjeland, Andreas; Knutsen, Tora; Stubhaug, Magnus Eliasson (NIFU Innsikt;2023-6, Others, 2023-09-28)
   Det store flertallet av førstegangssøkerne til høyere utdanning har et lærested nær bostedet sitt. Likevel har majoriteten et lærested i en annen region som sitt førstevalg når de søker høyere utdanning. Vår analyse av ...
  • Bosted etter studiene 

   Fidjeland, Andreas Østbø; Stubhaug, Magnus Eliasson (NIFU Innsikt;2023:10, Others, 2023-11)
   Undersøkelser av studenter viser at det er vanlig å bo der en studerte også etter at studiene er ferdig. Tidligere studier viser også at det er vanligst å søke høyere utdanning i en annen region enn ens hjemregion. Dette ...
  • Høyere utdanning for alle? En kartlegging av representasjon, deltakelse og tilgjengelighet i norsk høyere utdanning 

   Korseberg, Lene Kirstine; Stubhaug, Magnus Eliasson; Ballo, Jannike Gottschalk; Drange, Christina Vogsted; Fossum, Lone Wanderås (NIFU-rapport;2023, Research report, 2023-11)
   Analysene i denne rapporten er utført i forbindelse med prosjektet Tilgjengelighet i høyere utdanning (TiHU), som er en del av en rammeavtale NIFU har inngått med Kunnskapsdepartementet. Formålet med prosjektet har vært å ...
  • Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2022 

   Bergene, Ann Cecilie; Samuelsen, Ørjan Arnevig; Stubhaug, Magnus Eliasson; Vika, Karl Solbue; Wiborg, Vegard (NIFU-rapport;2022:30, Research report, 2022-12)
   Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en rammeavtale for 2021–2025 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. ...