• De nordiske land og internasjonalt organisert forskningssamarbeid - En seminarrapport 

   Skoie, Hans; Sandvand, Ole Johan; Steine, Arild Oma (NAVF-melding;1977-2, Report, 1977-04)
   Seminaret om De nordiske land og internasjonalt organisert forskningssamarbeid, som ble arrangert i Oslo 13.-14. desember 1976, var tilrettelagt av den nordiske Kontaktgruppe for studier av forskning og forskningsorganisasjon. ...
  • De skandinaviske land og CERN's storakselerator 300 GeV 

   Steine, Arild Oma (NAVF-melding;1977-6, Report, 1977-10)
   I 1963 lanserte Det europeiske råd for kjerneforskning - CERN - et forslag om å gjennomføre et storakselerator- prosjekt - også kalt 300 GeV-prosjektet. Dette representerte det hittil største europeiske samarbeidstiltak ...
  • Ideal og realitet i norsk forskningspolitikk - En studie av Hovedkomitéen for norsk forskning 

   Steine, Arild Oma (NAVF-melding;1976-1, Report, 1976-01)
   Denne meldingen er en studie av Hovedkomiteens bidrag til utformingen av norsk forskningspolitikk i perioden 1965-74. Den drøfter også noen av de problemer komiteen har stått overfor i dette arbeidet.
  • Norsk forskningspolitikk i lys av Regjeringens forskningsmelding - En konferanserapport 

   Sandvand, Ole Johan; Steine, Arild Oma; Skoie, Hans (NAVF-melding;1976-4, Report, 1976-02)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte 9.-10. februar 1976 en konferanse på Voksenåsen ved Oslo om "Norsk forskningspolitikk i lys av forskningsmeldingen". Denne rapporten inneholder de foredrag som ble holdt ved konferansen ...
  • Some Notes on Norwegian Social Science 

   Skoie, Hans; Steine, Arild Oma (NAVF-melding;1975-8, Report, 1975-08)
   This essay is the result of an invitation to submit a paper as a contribution to the current OECD project on "the development and utilization of the social sciences". OECD wanted material illuminating the Scandinavian ...