• Kandidatundersøkelsen 2000 

      Henaug, Inger; Stavik, Trine (NIFU skriftserie;2001-24, Research report, 2001-12)
      I 2000 omfattet undersøkelsen kandidater med høyere grads eksamen, siviløkonomer fra offentlige læresteder, høgskoleingeniører og sykepleiere. Til sammen fikk ca. 5500 kandidater tilsendt spørreskjema.