• Arbeidsmarkedet 3 år etter eksamen for akademikere fra vårkullet 1974 

   Tamsfoss, Steinar; Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1978-3, Report, 1978-08)
   Fra 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene fra våre universitet og høgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet i løpet av det første halvår etter eksamen. Instituttet ...
  • Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1978-5, Report, 1978-10)
   Fra 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene fra våre universitet og høgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet i løpet av det første halvår etter eksamen. I årene 1972 ...
  • Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1979-3, Report, 1979-08)
   Fra 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene fra våre universitet og høgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet i løpet av det første halvår etter eksamen. I årene 1972 ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1974 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1975-7, Report, 1975)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universiteter og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1975 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1976-10, Report, 1976-08)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universitet og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1976 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1977-4, Report, 1977-08)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universitet og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere våren 1975 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1976-3, Report, 1976-01)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universitet og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser fur å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere våren 1976 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1977-1, Report, 1977-01)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universitet og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...