• Arbeidsgiverundersøkelsen 2022: utdanning i et kunnskapsintensivt samfunn. Virksomheters vurderinger knyttet til fagskole-, bachelor- og masterutdannede 

   Skjelbred, Siv-Elisabeth; Alne, Ragnar; Reiling, Rune Borgan; Ulvestad, Marte E. S.; Furholt, Jon; Skåholt, Asgeir (NIFU-rapport;2024:1, Research report, 2024-01)
   NIFU gjennomførte på oppdrag av Kunnskapsdepartementet den andre nasjonale Arbeidsgiverundersøkelsen. Formålet med undersøkelsen er å belyse arbeidsgivernes perspektiv på nyutdannede med fagskole-, bachelor- og masterutdanning. ...
  • Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 2 

   Skåholt, Asgeir; Aakernes, Nina; Andresen, Silje; Aspøy, Tove Mogstad; Dahlback, Jorunn; Høst, Håkon; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lillebø, Otto Sevaldson; Lyckander, Rønnaug Haugland; Lysvik, Rebekka Ravn; Nyen, Torgeir; Vagle, Inger (NIFU-rapport;2023:12, Research report, 2023-08)
   Dette er andre delrapport fra evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag som NIFU, OsloMet–storbyuniversitetet og Fafo gjennomfører i samarbeid. Oppdragsgiver for evalueringen er Utdanningsdirektoratet. I denne delrapporten ...
  • Evaluering av Utdanningsløftet 2020 : Iverksettingen av fire tiltak rettet mot videregående opplæring høsten 2020 

   Høst, Håkon; Lillebø, Otto Selvaldson; Myklebust, Runa Brandal; Reegård, Kaja; Skåholt, Asgeir (NIFU Arbeidsnotat;2021:1, Working paper, 2021-01)
   Dette arbeidsnotatet inneholder en første rapportering fra NIFUs evaluering av det statlige tiltaket Utdanningsløftet 2020 for videregående opplæring. Evalueringen gjøres på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.
  • Evaluering av Utdanningsløftet 2020 : Tiltakene rettet mot videregående opplæring 

   Høst, Håkon; Lillebø, Otto Sevaldson; Skåholt, Asgeir; Vika, Karl Solbue (NIFU-rapport;2022:5, Research report, 2022-01)
   Dette er hovedrapporten fra evalueringen av tiltakene rettet mot videregående opplæring i Utdanningsløftet 2020, som NIFU gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Evaluering av Utdanningsløftet 2020: Tilleggsnotat basert på registerdata for 2021/2022 

   Høst, Håkon; Lillebø, Otto Sevaldson; Skåholt, Asgeir (NIFU Arbeidsnotat;2023:4, Working paper, 2023-02)
   Dette notatet har undersøkt mulige virkninger av fire av tiltakene i Utdanningsløftet 2020 på deltakelsen i videregående opplæring. Notatet er basert på registerdata om utviklingen i antall elever over 20 år, med og uten ...
  • Evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag, andre syntese 

   Skåholt, Asgeir; Aakernes, Nina; Andresen, Silje; Aspøy, Tove Mogstad; Dahlback, Jorunn; Høst, Håkon; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lillebø, Otto Sevaldson; Lyckander, Rønnaug Haugland; Lysvik, Rebekka Ravn; Nyen, Torgeir; Vagle, Inger (NIFU Innsikt 2023-3, Others, 2023-08)
   I dette syntesenotatet vil vi se på implementeringen av nye læreplaner og ny struktur på vg2 som følge av fagfornyelsen. Vi ser også på analyser av overganger fra vg1 til vg2, overganger fra vg2 til vg3, hvordan fagfornyelsen ...
  • Relevans i fag- og yrkesopplæringen : Utvikling og analyse av en fagarbeiderundersøkelse og en arbeidsgiverundersøkelse 

   Andersen, Rolf K.; Skåholt, Asgeir; Tønder, Anna Hagen; Reegård, Kaja (NIFU-rapport;2020:30, Research report, 2020)
   Dette er sluttrapporten fra Fagarbeiderprosjektet, som Fafo og NIFU har gjennomført i perioden 2017–2020. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Målet har vært å utvikle en metodikk for gjennomføring ...
  • Vurdering og kvalitet i fag- og svenneprøver 

   Aspøy, Tove Mogstad; Skåholt, Asgeir; Haaland, Grete; Drange, Christina Vogsted; Gran, Lillian (Fafo-rapport;2023:27, Research report, 2023-11)
   Hvert år går om lag 30 000 personer opp til fag- og svenneprøven i Norge. Det er prøvenemndene som gjør den endelige vurderingen av om en kandidat vil oppnå et fag- eller svennebrev. I prøvenemndene sitter medlemmer med ...