• A criteria-based assessment of the coverage of Scopus and Web of Science 

   Aksnes, Dag W.; Sivertsen, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2019-02-21)
   Purpose: The purpose of this study is to assess the coverage of the scientific literature in Scopus and Web of Science from the perspective of research evaluation. Design/methodology/approach: The academic communities ...
  • A welcome to methodological pragmatism 

   Sivertsen, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In their contribution to this issue of Journal of Informetrics, ‘A farewell to the MNCS and like size-independent indicators’, Giovanni Abramo and Ciriaco Andrea D’Angelo open up new and interesting viae for the study of ...
  • Are book publications disappearing from scholarly communication in the social sciences and humanities? 

   Engels, Tim C. E.; Starčič, Andreja Istenič; Kulczycki, Emanuel; Pölönen, Janne; Sivertsen, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2018-10-03)
   The purpose of this paper is to analyze the evolution in terms of shares of scholarly book publications in the social sciences and humanities (SSH) in five European countries, i.e. Flanders (Belgium), Finland, Norway, ...
  • Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner En utredning for Utdannings- og forskningsdepartementet 

   Sivertsen, Gunnar (NIFU skriftserie;2003-22, Research report, 2003-09)
   I denne rapporten presenteres et utredningsarbeid som NIFU har utført første halvår 2003 på oppdrag fra Universitets- og høgskoleavdelingen i Utdannings- og forskningsdepartementet. Oppdraget til NIFU inngår i et mer ...
  • Bibliometric analysis and career mapping of the SFF scheme : Sub-report II to the SFF evaluation panel 

   Sivertsen, Gunnar; Solberg, Espen; Børing, Pål; Hillesund, Solveig; Piro, Fredrik (NIFU-rapport;2019:31, Research report, 2019-12)
   This report was commissioned by the Research Council of Norway (RCN) as part of the evaluation of the Norwegian Centres of Excellence scheme (SFF). The results of the quantitative analyses presented here are meant to serve ...
  • Centres of Excellence in the Nordic countries. A comparative study of research excellence policy and excellence centre schemes in Denmark, Finland, Norway and Sweden 

   Aksnes, Dag W.; Benner, Mats; Borlaug, Siri Brorstad; Hansen, Hanne Foss; Kallerud, Egil; Kristiansen, Ernst; Langfeldt, Liv; Pelkonen, Antti; Sivertsen, Gunnar (NIFU Working Paper;2012:4, Working paper, 2012-01)
   The PEAC project – with the full title: coping with globalization: how do Policies to promote Excellence Affect the research Community – aims at improving the knowledge base for research and innovation policy for the ...
  • Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: Findings from a European survey 

   Sile, Linda; Pölönen, Janne; Sivertsen, Gunnar; Guns, Raf; Engels, Tim C. E.; Arefiev, Pavel; Dušková, Marta; Faurbæk, Lotte; Holl, András; Kulczycki, Emanuel; Macan, Bojan; Nelhans, Gustav; Petr, Michal; Pisk, Marjeta; Soós, Sándor; Stojanovski, Jadranka; Stone, Ari; Šušol, Jaroslav; Teitelbaum, Ruth (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article provides an overview of national bibliographic databases that include data on research output within social sciences and humanities (SSH) in Europe. We focus on the comprehensiveness of the database content. ...
  • Data integration in Scandinavia 

   Sivertsen, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Recent developments in Scandinavia may be of interest in relation to developing an integrated European research information structure that could provide the basis for an improved knowledge base for research policy. This ...
  • De samfunnsvitenskapelige instituttene 

   Brofoss, Karl Erik; Sivertsen, Gunnar (NIFU skriftserie;2004-3, Research report, 2004-01)
   Dette notatet er skrevet på oppdrag av de samfunnsvitenskapelige instituttene i instituttsektoren – både de regionale og de nasjonale instituttene. Oppdraget er finansiert av instituttene selv med bidrag fra Norges ...
  • Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) 

   Gulbrandsen, Magnus; Ramberg, Inge; Sarpebakken, Bo; Schwach, Vera; Sivertsen, Gunnar; Solberg, Espen; Wiig, Ole (NIFU rapport;2012-50, Research report, 2012-12-04)
   Hovedbudskapet i denne rapporten er at den norske instituttsektoren ser ut til å fungere noenlunde bra både faglig, økonomisk og organisatorisk. Samtidig er sektoren svært heterogen i seg selv med store variasjoner i ...
  • Erih Plus – Making the Ssh Visible, Searchable and Available 

   Lavik, Gry Ane Vikanes; Sivertsen, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) may provide national and institutional CRIS systems with a well-defined, standardized and dynamic register of scholarly journals and series ...
  • Evaluating and improving research-society relations: The role of normal and extraordinary impact 

   Sivertsen, Gunnar; Meijer, Ingeborg (R-QUEST Policy Brief;3, Others, 2018)
   Reflecting on current methods in evaluations of the societal impacts of research, this policy brief pinpoints the distinction between normal and extraordinary impact of research and the limitations of evidence-based case ...
  • Evaluation of the Norwegian scheme for independent research projects (FRIPRO) 

   Langfeldt, Liv; Ramberg, Inge; Sivertsen, Gunnar; Bloch, Carter; Olsen, Dorothy Sutherland (NIFU report;2012-8, Research report, 2012-03)
   FRIPRO is a funding scheme for independent research projects encompassing basic research in all areas. It is a key instrument of the Research Council of Norway (RCN) for fostering basic research and promoting high scientific ...
  • Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator 

   Sivertsen, Gunnar; Schneider, Jesper (NIFU rapport;2012-17, Research report, 2012-08-03)
   Danmark innførte i 2009 en resultatindikator for forskning knyttet til fordelingen av nye basismidler mellom de åtte danske universitetene. Som resultatindikator for forskning valgte man den bibliometriske forskningsindikator ...
  • Excellence initiatives in Nordic research policies. Policy issues - tensions and options 

   Langfeldt, Liv; Borlaug, Siri Brorstad; Aksnes, Dag W.; Benner, Mats; Hansen, Hanne Foss; Kallerud, Egil; Kristiansen, Ernst; Pelkonen, Antti; Sivertsen, Gunnar (NIFU Working Paper;2013:10, Working Paper, 2013-06)
   This report presents results from a research project (PEAC) studying the impact of funding schemes for Centres of Excellence (CoE) in the Nordic countries.
  • Forskningsformidling i danske tidsskrifter: Om muligheten for fri adgang til vitenskapelige artikler 

   Sivertsen, Gunnar; Larsen, Birger (NIFU rapport;2012-23, Research report, 2012-06)
   Formålet med denne undersøkelsen er å kartlegge situasjonen for forskningsformidling i danskspråklige tidsskrifter med henblikk på muligheten for å gi fri adgang til vitenskapelige artikler. Undersøkelsen skal vise omfanget ...
  • FoU-ressurser i universitets- og høgskolesektoren 1997–2017 

   Østby, Mona Nedberg; Denisova, Ekaterina; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne; Sivertsen, Gunnar; Wendt, Kaja (NIFU-rapport;2019:29, Research report, 2019-12)
   Rapporten gir en oversikt over ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren. Den er basert på data fra NIFUs FoU-statistikk helt tilbake til 1963, med hovedvekt på perioden 1997–2017, ...
  • How can differences in international university rankings be explained? 

   Sivertsen, Gunnar; Piro, Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   University rankings are typically presenting their results as league tables with more emphasis on final scores and positions, than on the clarification of why the universities are ranked as they are. Finding out the latter ...
  • Identifying and facilitating high quality research 

   Langfeldt, Liv; Aagaard, Kaare; Borlaug, Siri Brorstad; Sivertsen, Gunnar (R-QUEST Policy Brief;1, Others, 2016)
   Policies attempting to promote high quality research are widespread. But what does it mean to promote high quality research? And do the policies work? This policy brief summarises what we know and do not know about these issues.
  • Impact i anvendt forskning: begrepsavklaring og praksis 

   Gulbrandsen, Magnus; Sivertsen, Gunnar (NIFU Arbeidsnotat;2018:10, Working paper, 2018-10)
   Formålet med dette arbeidsnotatet er å drøfte to spørsmål: Hva menes med begrepet impact, og hvordan passer det for anvendt forskning?