• Artikler i Social Sciences Citation Index 1981-92 - fra Fridtjof Nansens Institutt, Institutt for fredsforskning og Norsk utenrikspolitisk institutt 

   Olsen, Terje Bruen; Sivertsen, Gunnar (U-notat;1994-1, Report, 1994)
   I denne rapporten gis en oversikt over tidsskriftsartikler fra de tre ovennevnte institusjoner som er publisert 1981-92 og registrert i SSCI.
  • Bistand i forbindelse med forskningsmeldingen 

   Maus, Kirsten Wille; Olsen, Terje Bruen (U-notat;1993-15, Working paper, 1993-03-04)
   Her kommer våre merknader til - og oppdatering av - tallmaterialet i kap. 2 i forskningsmeldingen. De FoU-statistiske tall er på det nåværende tidspunkt tilnærmet• endelige, men det pågår fremdeles noe kontrollarbeid for ...
  • CDH-statistics for Norway. Report on the Norwegian collection of data on the Career of Doctorate Holders 2007-2009 

   Olsen, Terje Bruen (NIFU Working Paper;2011:5, Working paper, 2011-07-21)
   This report presents the Norwegian collection of statistics on the Career of Doctorate Holders (CDH) in 2010. This
  • Doktorgrad – og hva så? Om doktorenes yrkeskarriere 

   Olsen, Terje Bruen (NIFU STEP-rapport;20-2007, Research report, 2007-05)
   Av de i alt 2 269 000 sysselsatte i Norge i 2003 finner vi 8 680 med doktorgrad fra en norsk utdanningsinstitusjon. Andelen med doktorgrad utgjorde 0,4 prosent av alle sysselsatte i 2003. Med det tilsig av doktorgrader som ...
  • Doktorgrader i Norge - Ajourførte tabeller 

   Olsen, Terje Bruen (U-notat;1992-5, Working paper, 1992-11)
   Notatet "Doktorgrader i Norge. En kvantitativ oversikt" (9/88) er basert på materiale fra doktorgradsregisteret og forskerpersonalregisteret - henholdsvis pr. 1987 og 1985. I notatet gis det en historisk oversikt under ...
  • Doktorgrader i tall 1999-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;11, Others, 1999-10)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2000-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;12, Others, 2000-02)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2000-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;13, Others, 2000-10)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2001-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;14, Others, 2001-03)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2001-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;15, Others, 2001-10)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2002-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;16, Others, 2002-03)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2002-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;17, Others, 2002-10)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2003-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;18, Others, 2003-02)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2003-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;19, Others, 2003-09)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2004-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;20, Others, 2004-02)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2004-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;21, Others, 2004-10)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2005-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;22, Others, 2005-02)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2005-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;23, Others, 2005-09)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2006-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;24, Others, 2006-02)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2006-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;25, Others, 2006-10)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.