• Elektrobränslen - en kunskapsöversikt 

   Nikoleris, Alexandra; Nilsson, Lars J. (Intern institutionsbeteckning;85, Research report, 2013-04)
   De vanligtvis beaktade fossilfria alternativen till dagens olje- och fossilgasbaserade drivmedel i transportsektorn är förnybar el, vätgas och biodrivmedel. De begränsningar, osäkerheter och problem som finns med batterier, ...
  • The biogas value chains in the Swedish region of Skåne 

   Ericsson, Karin; Nikoleris, Alexandra; Nilsson, Lars J. (Others, 2013-08-28)