• Departementenes FoU-engasjement - Utviklingstrekk på 1980-tallet 

   Larsen, Ingvild Marheim; Narud, Hanne Marthe; Kyvik, Svein (NAVF-rapport;1991-7, Report, 1991-08)
   Rapporten gir en oversikt over departementenes FoU-engasjement. I 1990 ble det bevilget anslagsvis 6.5 milliarder kroner til FoU over departementenes budsjetter. FoU-bevilgningene varierer imidlertid mye både mht. ...
  • Evalueringsopplegg for hovedinnsatsområdene - En drøfting 

   Narud, Hanne Marthe; Søgnen, Randi (NAVF-melding;1990-1, Report, 1990-01)
   Hovedinnsatsområder som forskningspolitisk virkemiddel ble introdusert på midten av 80-tallet. Disse satsingsområdene skal evalueres i perioden 1990-92. (Jf. Forskningsmeldingen, 1988-89.) NAVFs utredningsinstitutt fikk ...
  • Formidlingen fra forskningsprogrammet Olje og samfunn: En evaluering 

   Brofoss, Karl Erik; Narud, Hanne Marthe (NAVF-rapport;1990-6, Report, 1990-07)
   På oppdrag fra NORAS har NAVFs utredningsinstitutt gjennomført en evaluering av RFSPs forskningsprogram: Olje og samfunn. Undersøkelsen har vært gjennonmført av Karl Erik Brofoss og Hanne Marthe Narud. Sue Ellen Walters ...