• Agencies for international cooperation in higher education; a brief comparative analysis 

   Allinson, Rebecca; Melin, Göran; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU Working Paper;2011:14, Working paper, 2011)
   The objective of this part of the evaluation was to review alternative modes of steering organisations such as SIU. There are a number of approaches taken to delivering these types of services ranging from government ...
  • Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2 

   Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Melin, Göran; Hovdhaugen, Elisabeth; Vabø, Agnete (NIFU-rapport;2018:31, Research report, 2019-01)
   1.januar 2016 ble Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, slått sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Styringsgruppen for fusjonen bestemte at det skal gjennomføres en forskningsbasert ...
  • Evaluation of SIU – Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education 

   Vabø, Agnete; Allinson, Rebecca; Geschwind, Lars; Melin, Göran; Aamodt, Per Olaf (NIFU STEP report;30-2010, Research report, 2010-10)
   This is an evaluation of SIU – The Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education.
  • Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver 

   Gunnes, Hebe; Næss, Terje; Kaloudis, Aris; Sarpebakken, Bo; Melin, Göran; Blomkvist, Linda (NIFU STEP-rapport;2-2007, Research report, 2007-01)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet. Som en oppfølging av arbeidet som presenteres i denne rapporten, skal NIFU STEP levere en ny rapport i mars 2007 med framskrivninger ...
  • Utviklingen av det nye NTNU: Rom for alle og rom for fornying? En underveisevaluering av fusjonen. 

   Vabø, Agnete; Melin, Göran; Aanstad, Siri; Borlaug, Siri Brorstad; Dalseng, Carmen From (NIFU-rapport;2016:22, Research report, 2016-08)
   1. januar 2016 ble Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, slått sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Institusjonenes vedtak om å slå seg sammen skjer med bakgrunn i sentrale politiske ...