• Arbeidsmarkedet for nye akademikere 

   Kobberstad, Tor; Meier, Knut (NAVF-melding;1973-5, Report, 1973-08)
   I denne meldingen presenterer NAVF's utredningsinstitutt resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant en rekke kandidatgrupper fra universitet og høgskoler som tok eksamen våren 1972. Hensikten med undersøkelsen er å ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1973 og våren 1974 

   Meier, Knut (NAVF-melding;1974-8, Report, 1974-12)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universiteter og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere våren 1973 

   Meier, Knut (NAVF-melding;1974-1, Report, 1974-05)
   I denne meldingen presenterer NAVF's utredningsinstitutt resultatene fra en undersøkelse for å kartlegge hvordan nyuteksaminerte kandidater fra våre universiteter og høgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet i løpet av det ...
  • Høyere utdanning og arbeidsmarked - En seminarrapport 

   Eriksen, Knut; Meier, Knut (NAVF-melding;1975-3, Report, 1975-02)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte i november 1974 et to-dagers seminar om "Høyere utdanning og arbeidsmarked" med deltakelse fra myndigheter, forskningsinstitusjoner og interesserte organisasjoner. Hensikten med seminaret ...