• Arbeidslivets behov for digital sikkerhetskompetanse frem mot 2030 

   Mark, Michael Spjelkavik; de Besche, Torstein; Stubhaug, Magnus Eliasson (NIFU-rapport;2023:4, Research report, 2023-04)
   NIFU har på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet oppdatert en tidligere studie av fremtidig tilbud på, og etterspørsel etter, kompetanse innen digital sikkerhet. Det har i de senere årene vært prioritert å øke ...
  • Arbeidsmarkedet for IKT-kandidater med høyere utdanning 

   Støren, Liv Anne; Mark, Michael Spjelkavik; Madsen, Aleksander Å.; Olsen, Dorothy Sutherland; Klitkou, Antje; Ulvestad, Marte E. S.; Tømte, Cathrine (NIFU-rapport;2020:15, Research report, 2020-07)
   På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU utarbeidet en samlet analyse av arbeidsmarkedssituasjonen for personer med høyere utdanning innenfor IKT. Tidligere undersøkelser gir dels motstridende resultater; noen ...
  • Beyond animal feed? The valorisation of brewers’ spent grain 

   Bolwig, Simon; Mark, Michael Spjelkavik; Happel, Maaike Karlijn; Brekke, Andreas (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   The beer brewing industry has long been considered somewhat bio-circular since the major part of its organic side-stream, spent grain, returns to the biological system in the form of animal feed. In many places, spent grain ...
  • Bringing home the bacon: the relationship between firm characteristics and participation in EU Horizon 2020 projects 

   Børing, Pål; Fevolden, Arne Martin; Mark, Michael Spjelkavik; Piro, Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Why some countries are more successful than others at securing European research and innovation grants is a question that has recently received significant attention in the research and policy communities. This article ...
  • Constraints and possibilities : A comparative study of public support to industry-oriented research and development 

   Mark, Michael Spjelkavik; Solberg, Espen; Sarpebakken, Bo; Hambro, Christian (NIFU Report;2017:11, Research report, 2017-06)
   The Research Council of Norway has several funding schemes for public funding of industry-oriented research and development (R&D). The aim of this study is to investigate funding schemes in five other European countries, ...
  • The evolving economic employment of ICT education: The case of Norway 

   Capasso, Marco; Mark, Michael Spjelkavik (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Digitisation breaks down traditional industry and sector boundaries and fuels new work structures and networks. By using linked employer–employee data for Norway (years 2013–2017), we address two research questions: whether ...
  • Forstudie om avkastning av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet 

   Mark, Michael Spjelkavik; Børing, Pål; Fevolden, Arne Martin (NIFU-rapport;2018:7, Research report, 2018-02)
   Denne rapporten presenterer en forstudie om avkastning av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet. Kompetanse Norge har vært oppdragsgiver, og oppdraget har vært et ledd i å styrke kunnskapen om læring i arbeidslivet generelt ...
  • How do (economic) crises impact the pattern of innovation and why does it matter? Final Report for the RelinC project 

   Iversen, Eric J.; Mark, Michael Spjelkavik; Rybalka, Marina; Fjærli, Erik; Knell, Mark (Working paper, 2023-03)
   The RelinC Project (“The role of research and innovation in the Covid19-crisis”) was financed by the Research Council of Norway as a “collaborative and knowledge-building project” through the BIA program. Its design and ...
  • IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud 

   Mark, Michael Spjelkavik; Tømte, Cathrine; Næss, Terje; Røsdal, Trude (NIFU-rapport;2017:32, Research report, 2017-12)
   Denne rapporten presenterer en studie av fremtidig tilbud på og etterspørsel etter IKT-sikkerhetskompetanse basert på framskrivningsmodeller utarbeidet av SSB. Oppdragsgiver har vært Justis- og beredskapsdepartementet, og ...
  • IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud 

   Mark, Michael Spjelkavik; Tømte, Cathrine; Næss, Terje; Røsdal, Trude (NIFU Arbeidsnotat;2017:8, Research report, 2017-06)
   IKT-sikkerhet ses på som en sentral utfordring på alle samfunnsnivåer; både for enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. Mange peker på at utfordringer knyttet ...
  • Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen. Vurderinger av rammeverk, eksisterende datakilder og nye indikatorer 

   Daus, Stephan; Fevolden, Arne Martin; Østby, Mona Nedberg; Mark, Michael Spjelkavik (NIFU-arbeidsnotat;2019-8, Report, 2019-04-25)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har som formål å finne hensiktsmessige måter å måle befolkningens digitale deltakelse og kompetanse på. Gode måter å måle dette på ...
  • Innovation pattern heterogeneity and crisis resilience 

   Rybalka, Marina; Mark, Michael Spjelkavik (NIFU Working Paper;2023:5, Working paper, 2023-03)
   This working paper presents a part of the RelinC-project focusing on how resilient different innovative firms have been to the crisis (in both the short and the long run).
  • Innovation Pattern Heterogeneity and Crisis Resilience 

   Rybalka, Marina; Mark, Michael Spjelkavik (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   We use the new taxonomy for innovative firms developed based on microlevel data from the Community Innovation Survey (CIS2018) on a sample of 6360 Norwegian firms, and information on users of COVID-19-related compensation ...
  • Is a firm's productivity level affected by its number and types of innovation cooperation partners? 

   Børing, Pål; Mark, Michael Spjelkavik (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   We first examine the effect of having innovation cooperation arrangements on the productivity level among firms with innovation activities. Then, we examine whether a firm’s productivity level is affected by its number and ...
  • Kartlegging av arbeid med etter- og videreutdanning i andre land 

   Fevolden, Arne Martin; Solberg, Espen; Mark, Michael Spjelkavik (NIFU Arbeidsnotat;2018:4, Working paper, 2018-03)
   Dette arbeidsnotatet er utarbeidet på oppdrag fra Kompetanse Norge. Hensikten med arbeidsnotatet er å gi en oversikt over arbeidet med etter- og videreutdanning i andre land som det er naturlig for Norge å sammenlignes ...
  • Leaving the windows open – økt mangel på IKT-sikkerhetskompetanse i Norge 

   Mark, Michael Spjelkavik; Tømte, Cathrine; Næss, Terje; Røsdal, Trude (Journal article; Peer reviewed, 2019-06-03)
   IKT-sikkerhet berører enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. IKT-sikkerhet defineres vanligvis som evnen til å forebygge, oppdage og håndtere tre typer hendelser: ...
  • Public R&D support to enterprises in four R&D sectors: the mix of types of aid and policy agencies 

   Børing, Pål; Mark, Michael Spjelkavik (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   We examine how the amount of public R&D support to enterprises in different R&D sectors is related to the mix of types of aid and policy agencies. The question we ask is whether this amount increases or decreases with the ...
  • Virkemiddelapparatet, stiavhengighet og grønn omstilling 

   Mark, Michael Spjelkavik; Klitkou, Antje (NIFU Innsikt;2022-7, Others, 2022-06-10)
   Norge har ambisiøse forpliktelser i klimapolitikken; i henhold til Parisavtalen må utslippene reduseres med minst 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Til sammenligning klarte Norge å redusere utslippene med ...
  • Visualizing the Evolving Fit of Education and Economy : The Case of ICT Education in Norway 

   Capasso, Marco; Mark, Michael Spjelkavik (NIFU Arbeidsnotat;2020:1, Working paper, 2020-01)
   Our study suggests a pattern of methodological steps aimed at an efficient visualization of the fit between an education and an economy. The steps help to detect cross-sectoral skills, originating in a given education path, ...