• Betydningen av bosted for utdanningsvalg 

      Fidjeland, Andreas; Knutsen, Tora; Stubhaug, Magnus Eliasson (NIFU Innsikt;2023-6, Others, 2023-09-28)
      Det store flertallet av førstegangssøkerne til høyere utdanning har et lærested nær bostedet sitt. Likevel har majoriteten et lærested i en annen region som sitt førstevalg når de søker høyere utdanning. Vår analyse av ...