• Arbeidsmuligheter for filologer - Noen regneeksempler over framtidig behov og tilgang 

   Kobberstad, Tor; Edvardsen, Rolf; Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1976-5, Report, 1976-04)
   NAVF's utredningsinstitutt har i de seneste år arbeidet med behovsanalyser for kandidater med universitet- og høgskoleutdanning, bl.a. for jurister, kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning og filologer. I denne ...
  • Arbeidsmuligheter for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. Del 1 

   Ivås, Anne Marie; Melby, Kari (NAVF-melding;1974-3, Report, 1974-06)
   Denne meldingen presenterer en analyse av behovet for psykologer i tidsrommet fram til 1985. Meldingen er den første i en serie på tre som omhandler arbeidsmulighetene for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. ...
  • Arbeidsmuligheter for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. Del 3 

   Edvardsen, Rolf; Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1974-7, Report, 1974-12)
   Denne meldingen presenterer en analyse av behovet for sosiologer, statsvitere og fagpedagoger i tidsrommet fram til 1985. Meldingen er den siste i en serie på tre som omhandler arbeidsmulighetene for kandidater med juridisk ...
  • Profesjonalisering - samfunnsbehov eller gruppeinteresse? 

   Ivås, Anne Marie; Tamsfoss, Steinar (NAVF-melding;1977-7, Report, 1977-10)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte 28.-30. april 1977 en konferanse på Lysebu ved Oslo over emnet profesjonalisering. Denne rapport inneholder de foredrag som ble holdt på konferansen og en noe forkortet gjengivelse av ...
  • Yrkesundersøkelse for filologer i 1973 

   Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1975-6, Report, 1975-07)
   Denne melding gir en oversikt over hvordan kandidater med filologisk embetseksamen og magistergrad fordeler seg etter næring, yrke og arbeidsfunksjon, samt over mobilitet mellom næringssektorer og yrker i perioden 1968 - 1973.
  • Yrkesundersøkelse for psykologer i 1976 

   Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1977-5, Report, 1977-09)
   Denne meldingen gir en oversikt over den norske psykologbestand og bygger på en spørreskjemaundersøkelse som ble foretatt i 1976. Den viser hvordan psykologene var fordelt mellom ulike næringer og yrker, og hvordan de ...
  • Yrkesundersøkelse for psykologer, fagpedagoger, statsvitere, sosiologer og etnografer i 1970 

   Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1973-1, Report, 1973-03)
   I denne meldingen presenteres resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant psykologer, fagpedagoger, statsvitere, sosiologer og etnografer som NAVF's utredningsinstitutt foretok i 1970. Formålet med undersøkelsen var ...
  • Yrkesundersøkelse for siviløkonomer, sosialøkonomer og statsøkonomer i 1970 

   Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1972-6, Report, 1972-11)
   I denne meldingen presenteres resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant siviløkonomer, sosialøkonomer og statsøkonomer som NAVF's utredningsinstitutt foretok i 1970. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge de ...