• Folkeskolens andel av kandidater med lærerprøve noen regneeksempler for perioden 1975-1985 

   Hove, Ragnvald (NAVF-melding;1968-4, Report, 1968-02)
   Denne utredningen supplerer en tidligere utredning om kandidater med eksamen fra de alminnelige lærerskolene (se Melding nr. 3/1968 i samme serie). I denne utredningen har vi trukket inn først og fremst folkeskolesektoren ...
  • Kandidater med lærerprøve med noen regneeksempler for perioden 1970-1975 

   Hove, Ragnvald (NAVF-melding;1968-3, Report, 1968-02)
   Denne utredningen bygger delvis kandidater som avla lærerprøven på materiale fra en tidligere utredning om i perioden 1905-1965 (se Melding nr. 2/1968 i samme serie). På grunnlag av eksamenskullenes fordeling på kjønn og ...
  • Kandidater som avla lærerprøven i perioden 1905-1965 

   Hove, Ragnvald (NAVF-melding;1968-2, Report, 1968-01)
   For å skaffe grunnlag for noen beregninger om det framtidige antall personer med norsk lærerprøve som utdanning, samlet NAVF1s utredningsavdeling våren 1966 visse data om de kandidater som ble uteksaminert fra lærerskolene ...
  • Prognose over tilgangen på leger i tiden fram til 1980 

   Hove, Ragnvald; Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1963-3, Report, 1963-10)
   Meldingen inneholder prognoser over tilgang på nye leger og avgang fra den eksisterende legemasse i tidsrommet fram til 1980. Prognosene er utarbeidet i 12 alternativer, som bygger på ulike forutsetninger om tilgang til ...
  • Prognose over tilgangen på leger i tiden fram til 1980 og noen foreløpige betraktninger for tiåret 1981-1990 

   Hove, Ragnvald (NAVF-melding;1964-5, Report, 1964-09-12)
   I utredningsavdelingens Melding nr. 3 1963 er det bl.a. stilt opp prognoser over legetilgangen i Norge i tiden fram til 1980. For opptakskapasiteten ved de medisinske læresteder i Norge er det regnet med tre hovedalternativer, ...
  • Prognose over tilgangen på tannleger i tiden fram til 1985 

   Hove, Ragnvald; Seip, Ellen Bonnevie (NAVF-melding;1965-2, Report, 1965-07-02)
   Denne melding gir prognoser over tilgang på tannleger fram til 1985, under bestemte forutsetninger om tilgang til tannlegestudiet i Norge og utlandet. Den gir prognoser over tilgangen på nye tannleger, avgang fra yrket på ...