• Observerte tendenser innen artianerkullet 1951 

      Herredsvela, Karl (Others, 1968-03)
      Dette skrivet er ment som en orientering for medarbeidere og andre kontaktfolk samt et forsøk på en disposisjon for min behandling av materialet.