• Evaluering av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis : Delrapport 2 

   Wendelborg, Christian; Andrews, Therese Marie; Caspersen, Joakim; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Hammer Smedsrud, Jørgen; Grøgaard, Jens Brandi; Hermstad, Ingrid Holmedahl; Buland, Trond Hallgeir; Bliksvær, Trond (Research report, 2023)
   Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis startet opp i 2021. Det gjorde også evalueringen av kompetanseløftet, og dette er den andre delrapporten fra evalueringen. Delrapporten omhandler særlig det ...
  • Forståelser av de sårbare elevene under koronapandemien: Fra inkluderende praksis i klasserom til mulighetsrom? 

   Hermstad, Ingrid Holmedahl; Hammer Smedsrud, Jørgen; Hybertsen, Ingunn Dahler (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Sårbarhetsbegrepet har fått en større plass i norsk offentlig debatt i forbindelse med koronapandemien, og de sårbare elevene har blitt løftet frem i diskusjoner om skolenes håndtering av pandemien. Artikkelen setter ...
  • Koronapandemien i grunnskolen - håndtering og konsekvenser 

   Caspersen, Joakim; Hermstad, Ingrid Holmedahl; Hybertsen, Ingunn Dahler; Lynnebakke, Brit; Vika, Karl Solbue; Smedsrud, Jørgen; Wendelborg, Christian; Federici, Roger André (Rapport;, Research report, 2021-03)
   Den 12. mars 2020 stengte alle landets grunnskoler på grunn av COVID-19 pandemien. I denne rapporten presenteres resultater fra en bred gjennomgang av foreliggende studier knyttet til pandemien og grunnskolenes håndtering, ...
  • Ny rammeplan i SFO : Evaluering av innføring av ny rammeplan for SFO, delrapport 2 

   Caspersen, Joakim; Hermstad, Ingrid Holmedahl; Ljusberg, Anna-Lena; Pedersen, Cathrine; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (Research report, 2023)
   Denne rapporten tar for seg innføringen av rammeplanen for SFO og bygger på kvalitative intervjuer og seminararbeid fra syv ulike caser.