• Alder ved yrkesstart, sysselsettingsmønstre og yrkesaktivitet: En oversikt over utvalgte grupper med høyere utdanning 

   Arnesen, Clara Åse; Opheim, Vibeke; Næss, Terje; Aamodt, Per Olaf; Henaug, Inger (NIFU STEP rapport;2009-20, Research report, 2009-04)
   Prosjektet er gjennomført som et oppdrag for Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede (Unio). Bakgrunnen var at Unio ønsket grunnlagsmateriale til innspill i arbeidet med utarbeidelse av nytt pensjonssystem. ...
  • Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen - En undersøkelse av cand.scient.-kandidatene fra våren 1993 

   Henaug, Inger; Baekken, Jane (U-notat;1995-1, Working paper, 1995-02)
   Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning (tidligere NAVFs utredningsinstitutt) gjennomfører årlig undersøkelser av arbeidsmarkedet for høyere utdannet arbeidskraft. På oppdrag fra de matematisk-naturvitenskapelige ...
  • Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang og innhold 

   Bjørnåli, Ekaterina; Støren, Liv Anne; Henaug, Inger (NIFU rapport;2011-17, Research report, 2011-03)
   Rapporten gir en samlet oversikt over hvilke høyere utdanningsinstitusjoner i Norge som gir et tilbud om entreprenørskap, og hva slags tilbud de gir. Utdanningstilbudene er kategorisert etter omfang (målt i studiepoeng), ...
  • Kandidatundersøkelsen 2000 

   Henaug, Inger; Stavik, Trine (NIFU skriftserie;2001-24, Research report, 2001-12)
   I 2000 omfattet undersøkelsen kandidater med høyere grads eksamen, siviløkonomer fra offentlige læresteder, høgskoleingeniører og sykepleiere. Til sammen fikk ca. 5500 kandidater tilsendt spørreskjema.
  • Kandidatundersøkelsen 2001 

   Arnesen, Clara Åse; Henaug, Inger (NIFU skriftserie;2002-25, Research report, 2002-10)
   Innenfor studier av høyere utdanning er det en sentral oppgave for Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) å overvåke hva som skjer etter eksamen med nyutdannede fra universiteter og høgskoler. ...
  • Kandidatundersøkelsen 2003 

   Henaug, Inger; Arnesen, Clara Åse (NIFU STEP-arbeidsnotat;2004:3, Working Paper, 2004-08)
   I 2003 omfattet undersøkelsen alle kandidater med en høyere grad, siviløkonomer fra offentlige læresteder samt et utvalg allmennlærere. Om lag 4 100 kandidater fikk tilsendt spørreskjema.
  • Kandidatundersøkelsen 2005 

   Henaug, Inger; Arnesen, Clara Åse (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:25, Working paper, 2006-06)
   Kandidatundersøkelsen kartlegger hovedaktivitet, arbeidsledighet, vansker med å finne passende arbeid, lønnsutvikling, osv. I 2005 omfattet undersøkelsen alle kandidater med en høyere grad, siviløkonomer fra offentlige ...