• Arbeidsmaknaden eit halvt år etter eksamen 

      Hæreid, Ole-Christen (NAVF-melding;1980-3, Report, 1980-10)
      Frå 1972 har NAVF's utredningsinstitutt gjennom spørjeskjemaundersøkingar søkt å kartleggja korleis kandidatane frå universitet og høgskolar tilpassar seg på arbeidsmarknaden. Undersøkingane har vorte gjennomførde omtrent ...