• Do older employees have a lower individual productivity potential than younger employees? 

   Børing, Pål; Grøgaard, Jens Brandi (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   We examine the relationship between employees’ age and their individual productivity potential (IPP). IPP is measured by individual characteristics which are related to skills utilisation at work. Using PIAAC data for 27 ...
  • Do older employees have a lower individual productivity potential than younger employees? 

   Børing, Pål; Grøgaard, Jens Brandi (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   We examine the relationship between employees’ age and their individual productivity potential (IPP). IPP is measured by individual characteristics which are related to skills utilisation at work. Using PIAAC data for 27 ...
  • Evaluering av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis : Delrapport 2 

   Wendelborg, Christian; Andrews, Therese Marie; Caspersen, Joakim; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Hammer Smedsrud, Jørgen; Grøgaard, Jens Brandi; Hermstad, Ingrid Holmedahl; Buland, Trond Hallgeir; Bliksvær, Trond (Research report, 2023)
   Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis startet opp i 2021. Det gjorde også evalueringen av kompetanseløftet, og dette er den andre delrapporten fra evalueringen. Delrapporten omhandler særlig det ...
  • Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: Ulik modning? 

   Grøgaard, Jens Brandi; Arnesen, Clara Åse (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Artikkelen diskuterer om utviklingen av kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner fra 5. trinn i grunnskolen til første år i videregående (Vg1) skyldes at jenters og gutters kognitive ferdigheter modnes i ulik takt ...