• Små ressurser – store utfordringer: Evaluering av MABIT-programmet 

      Borlaug, Siri Brorstad; Foss, Lene; Spilling, Olav R. (NIFU STEP-rapport;2008-2, Research report, 2008-01)
      Med dette legges det frem en evaluering av MABIT-programmet – Marin biotekno-logi i Nord-Norge. Programmets overordnede formål er å bidra til økt verdiskaping og industriell nyskaping innen marin bioteknologi i Nord-Norge, ...