• Betydningen av bosted for utdanningsvalg 

   Fidjeland, Andreas; Knutsen, Tora; Stubhaug, Magnus Eliasson (NIFU Innsikt;2023-6, Others, 2023-09-28)
   Det store flertallet av førstegangssøkerne til høyere utdanning har et lærested nær bostedet sitt. Likevel har majoriteten et lærested i en annen region som sitt førstevalg når de søker høyere utdanning. Vår analyse av ...
  • Lettere overgang til arbeidslivet med fersk mastergrad 

   Holtermann, Helge; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Wiborg, Vegard; Fidjeland, Andreas (NIFU Innsikt;2022-5, Others, 2022-06-02)
   Overgangen fra utdanning til arbeidsmarked for nylig masterutdannede var i november 2021 klart lettere enn året før. Andelen som var arbeidsledig, undersysselsatt eller hadde en jobb som samsvarte dårlig med utdanningen, ...
  • Reducing the gender gap in early learning: Evidence from a field experiment in Norwegian preschools 

   Fidjeland, Andreas; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Størksen, Ingunn (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Substantial gender differences in key academic skills appear even before children start formal schooling. Although increasing investments in early-childhood programs is motivated by efforts to promote equality of opportunity ...
  • Using high-stakes grades to incentivize learning 

   Fidjeland, Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   I use a natural experiment in Norwegian high school to investigate how high-stakes grades affect students’ investment in schooling. By exploiting variation across space and time I compare the performance of students taking ...
  • Utbredelsen av digital undervisning i norsk høyere utdanning 

   Fidjeland, Andreas; Wiborg, Vegard (NIFU Innsikt;2023-4, Others, 2023-08-20)
   Undervisning i digitale formater har blitt vanlig i mange studieprogrammer. Vi viser i dette notatet at 1 av 5 studenter oppgir å ofte ha undervisning i et digitalt format, men finner samtidig store forskjeller mellom ulike ...