• Bosted etter studiene 

   Fidjeland, Andreas Østbø; Stubhaug, Magnus Eliasson (NIFU Innsikt;2023:10, Others, 2023-11)
   Undersøkelser av studenter viser at det er vanlig å bo der en studerte også etter at studiene er ferdig. Tidligere studier viser også at det er vanligst å søke høyere utdanning i en annen region enn ens hjemregion. Dette ...
  • Dokumentasjon av data fra Kandidatundersøkelsen 2021: Spørreundersøkelse til personer som ble uteksaminert med mastergrad våren 2021 

   Eide, Thea; Fidjeland, Andreas Østbø; Holtermann, Helge; Wiborg, Vegard Sjurseike; Skjelbred, Siv-Elisabeth (NIFU Arbeidsnotat;2022:6, Working paper, 2022-06)
   I dette dokumentasjonsnotatet beskrives datagrunnlaget fra den norske kandidatundersøkelsen. Undersøkelsen er en nasjonal spørreundersøkelse som retter seg mot nyutdannede personer med universitets- og høgskoleutdanning. ...
  • Konsekvenser av strukturreformen: Tilfredshet blant kandidatene 

   Wiborg, Vegard Sjurseike; Fidjeland, Andreas Østbø; Eide, Thea; Holtermann, Helge; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2022-9, Others, 2022-08-18)
   Et av målene med sammenslåingene av høyskoler og universiteter som fulgte av Strukturmeldingen i 2015, var å bedre utdanningskvaliteten. På tross av dette finner vi ingen tegn til at nyutdannede fra fusjonerte læresteder ...
  • Studenters motiver for valg av studiested 

   Fidjeland, Andreas Østbø; Hovdhaugen, Elisabeth (NIFU-arbeidsnotat;2022-5, Working paper, 2022-08-22)
   Dette notatet bruker eksisterende Studiebarometer-data, sammen med data fra Samordna opptak til å undersøke hvilke faktorer som er viktige for studenters valg av studieprogram og lærested. Dataene er fra 2013 og 2014, som ...