• Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen - Kandidater uteksaminert fra universiteter og distriktshøgskoler 1983 

   Eriksen, Knut; Hovland, Grethe (NAVF-notat;1985-5, Working paper, 1985-03)
   Siden 1972 har NAVF's utredningsinstitutt gjennom spørreskjemaundersøkelser kartlagt hvordan nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøyskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet det første halve året etter ...
  • Arbeidsmarkedsprognoser i Sverige, Danmark og Norge 

   Eriksen, Knut; Grefsrud, Reidun (NAVF-melding;1983-6, Report, 1983-11)
   Denne rapporten presenterer en del hovedresultater fra prosjektet ''Analyser og prognoser vedrørende tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft i de nordiske land".
  • Beregnet etterspørsel etter utdannet arbeidskraft i 1990 

   Eriksen, Knut (NAVF-melding;1978-4, Report, 1978-11)
   På oppdrag av Kommunaldepartementet/Arbeidsdirektoratet har det ved NAVF's utredningsinstitutt siden 1975 vært arbeidet med et prosjekt under hovedtittelen "Analyser og prognoser vedrørende etterspørselen etter ulike typer ...
  • Høyere utdanning og arbeidsmarked - En seminarrapport 

   Eriksen, Knut; Meier, Knut (NAVF-melding;1975-3, Report, 1975-02)
   NAVF's utredningsinstitutt arrangerte i november 1974 et to-dagers seminar om "Høyere utdanning og arbeidsmarked" med deltakelse fra myndigheter, forskningsinstitusjoner og interesserte organisasjoner. Hensikten med seminaret ...
  • Lønnsutvikling og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft 

   Eriksen, Knut; Kjølberg, Torgrim (NAVF-melding;1981-5, Report, 1981-06)
   Denne rapporten er resultatet av et arbeid som er ett av flere prosjekter under hovedtittelen "Analyser og prognoser vedrørende etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft". Prosjektet har hovedsakelig vært metodeorientert, ...
  • Motivasjon, studium, yrke 

   Eriksen, Knut (NAVF-melding;1982-4, Report, 1982-09)
   NAVF's utredningsinstitutt presenterer her resultatet av en undersøkelse av motivasjonen for studievalg og yrkesplaner blant personer som har begynt på et universitetsstudium. Undersøkelsen tar også opp ulike informasjonskilders ...
  • Substitusjon på arbeidsmarkedet 

   Eriksen, Knut; Johansen, Roy (NAVF-melding;1982-3, Report, 1982-03)
   Denne rapporten fremlegger resultater fra en systematisk registrering av stillingsannonser som gjelder arbeidskraft med høyere utdanning. Registreringen fant sted i perioden 1972-1979 og omfattet annonser i Aftenposten og ...