• Avviste søkere i høyere utdanning - noen hovedresultater 

   Egge, Marit (U-notat;1991-2, Working paper, 1991-04)
   Dette notatet omhandler hovedfunnene fra første del av prosjektet "Avviste søkere". Prosjektet som helhet omfatter to spørreskjemaundersøkelser, én til søkere av høyere utdanning og én til søkere av videregående utdanning. ...
  • Avviste søkere i videregående skole - noen hovedresultater 

   Egge, Marit (U-notat;1991-3, Working paper, 1991-06)
   Dette notatet omhandler hovedfunnene fra andre del av prosjektet "Avviste søkere". Prosjektet som helhet omfatter to spørreskjemaundersøkelser, en til søkere i videregående skole, og en til søkere av høyere utdanning. ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1992 

   Arnesen, Clara Åse; Egge, Marit (Utdanning og arbeidsmarked;1992, Report, 1992-09)
   Utdanning og kompetanseheving er helt sentralt for å kunne løse mange av de problemene vårt samfunn står overfor. Rapportserien "Utdanning og arbeidsmarked" fra NAVFs utredningsinstitutt utgis årlig og har som formål å gi ...