• Gradsstruktur og gradssystem: en komparativ studie 

      Dybesland, Heidi (NIFU skriftserie;2000:10, Research report, 2000-06)
      Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Utvalget for utredning om norsk høgre utdanning etter år 2000 (Mjøs-utvalget). Den tar for seg gradsstrukturer og -systemer i en rekke land: Danmark, Finland, Nederland, Storbritannia, ...