• Digital teknologi i vurdering for læring i høyere utdanning 

   Slette, Aslaug Louise; Flobakk-Sitter, Fride; Tronsmo, Eli; Drange, Christina Vogsted; Korseberg, Lene (NIFU Arbeidsnotat;2024:8, Working paper, 2024-04)
   Funnene presentert i dette arbeidsnotatet er en del av en større undersøkelse om pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning (DIGITEK-HU). Undersøkelsen gjennomføres av NIFU, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet ...
  • Høyere utdanning for alle? En kartlegging av representasjon, deltakelse og tilgjengelighet i norsk høyere utdanning 

   Korseberg, Lene Kirstine; Stubhaug, Magnus Eliasson; Ballo, Jannike Gottschalk; Drange, Christina Vogsted; Fossum, Lone Wanderås (NIFU-rapport;2023:23, Research report, 2023-11)
   Analysene i denne rapporten er utført i forbindelse med prosjektet Tilgjengelighet i høyere utdanning (TiHU), som er en del av en rammeavtale NIFU har inngått med Kunnskapsdepartementet. Formålet med prosjektet har vært å ...
  • Kvalitet i fleksible og desentraliserte profesjonsutdanninger 

   Korseberg, Lene; Pedersen, Tea Dyred; Slette, Aslaug Louise; Drange, Christina Vogsted (NIFU Arbeidsnotat;2024:3, Working paper, 2023-02)
   Undersøkelsene i dette arbeidsnotatet er utført i forbindelse med prosjektet Kvalitet i fleksible og desentraliserte profesjonsutdanninger, som er en del av en rammeavtale NIFU har inngått med Kunnskapsdepartementet. ...
  • Universiteter og høgskolers beredskapsarbeid i lys av covid-19-pandemien 

   Korseberg, Lene; Drange, Christina Vogsted (NIFU Innsikt;2024-5, Others, 2024-04-29)
   Den globale covid-19-pandemien skapte en stor og uventet krisesituasjon i alle deler av samfunnet, som også norske universiteter og høgskoler ble tvunget til å respondere på. Men hvor godt var lærestedene forberedt på en ...
  • Vurdering og kvalitet i fag- og svenneprøver 

   Aspøy, Tove Mogstad; Skåholt, Asgeir; Haaland, Grete; Drange, Christina Vogsted; Gran, Lillian (Fafo-rapport;2023:27, Research report, 2023-11)
   Hvert år går om lag 30 000 personer opp til fag- og svenneprøven i Norge. Det er prøvenemndene som gjør den endelige vurderingen av om en kandidat vil oppnå et fag- eller svennebrev. I prøvenemndene sitter medlemmer med ...