• FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2010 

   Blystad, Marte; Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;14, Others, 2010-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2011 

   Blystad, Marte; Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;15, Others, 2011-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2012 

   Blystad, Marte (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;16, Others, 2012-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2013 

   Blystad, Marte (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;17, Others, 2013-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2014 

   Blystad, Marte (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;18, Others, 2014-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2015 

   Blystad, Marte (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;19, Others, 2015-05-29)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2016 

   Blystad, Marte (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;20, Others, 2016-05-23)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2017 

   Blystad, Marte (Others, 2017-05-31)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2018 

   Blystad, Marte (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;, Others, 2018-05-25)
  • Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011: En analyse basert på FoU-statistisk materiale 

   Gunnes, Hebe; Sundnes, Susanne Lehmann; Wiig, Ole; Blystad, Marte (NIFU rapport;2013-24, Research report, 2013-08)
   Denne rapporten gir en beskrivelse av ressursinnsatsen til forskning og utviklingsarbeid (FoU) innenfor medisin og helsefag. Rapporten er basert på eksisterende datamateriale, først og fremst den norske FoU-statistikken. ...
  • Velferdsforskning i Norge 2011: Ressurser og resultater 

   Blystad, Marte; Sundnes, Susanne Lehmann; Aksnes, Dag W.; Solberg, Espen (NIFU rapport;2013-15, Research report, 2013-04)
   Denne rapporten presenterer ressursinnsatsen til – og resultatene av norsk velferdsforskning i 2011. Det er første gang velferdsforskningen kartlegges på denne måten. Velferdskartleggingen omfatter universitets- og ...
  • Velferdsforskning i Norge 2013: Ressurser og resultater 

   Blystad, Marte; Sundnes, Susanne Lehmann; Aksnes, Dag W. (NIFU-rapport;2015-10, Research report, 2015-04)
   NIFU har nå kartlagt ressurser og resultater innenfor velferdsforskning for andre gang, etter avtale med Norges forskningsråd. Kartleggingen gjelder 2013, den forrige var for 2011. NIFU gjennomfører tilsvarende kartlegginger ...