• Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver 

      Gunnes, Hebe; Næss, Terje; Kaloudis, Aris; Sarpebakken, Bo; Melin, Göran; Blomkvist, Linda (NIFU STEP-rapport;2-2007, Research report, 2007-01)
      Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet. Som en oppfølging av arbeidet som presenteres i denne rapporten, skal NIFU STEP levere en ny rapport i mars 2007 med framskrivninger ...