• Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 

   Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1983-1, Report, 1983-02)
   Siden 1972 har NAVF's utredningsinstitutt gjennom spørreskjemaundersøkelser kartlagt hvordan nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet det første halve året etter ...
  • Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 

   Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1984-1, Report, 1984-02)
   Siden 1972 har NAVF's utredningsinstitutt gjennom spørreskjemaundersøkelser kartlagt hvordan nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet det første halve året etter ...
  • Creating a New University 

   Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1981-3, Report, 1981-04)
   The present study gives an account of the University of Tromsø, emphasizing its establishment, and the developments that have taken place since it was formally declared open for enrollment in 1972. The regional colleges ...
  • Internasjonal kontakt blant universitetsforskere 

   Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1985-6, Report, 1985-12)
   I den foreliggende rapporten analyseres bl.a. det faste vitenskapelige personalets internasjonale kontakter, betydningen av lengre faglige utenlandsopphold, det geografisk kontaktmønsteret og forholdet mellom internasjonal ...
  • Yrkesundersøkelse for realister, aktuarer og farmasøyter i 1977 

   Edvardsen, Rolf; Sann, Anne; Bie, Karen Nossum (NAVF-melding;1979-7, Report, 1979)
   Denne rapporten presenterer resultatene av en spørreskjemaundersøkelse som ble foretatt i 1977 blant realister, aktuarer og farmasøyter. Undersøkelsen tok sikte på å kartlegge kandidatenes fordeling på næringssektorer, ...