• Norske forskere i 1970-årene - rekruttering og mobilitet 

      Berge, Elisabeth (NAVF-melding;1981-7, Report, 1981-12)
      I denne melding presenterer vi en studie av rekruttering til og avansement og mobilitet innen norsk forskning i tidsrommet 1969-77. Undersøkelsen omfatter universitetene og instituttene. Industriens forskere er ikke inkludert.