• Begynnerstudenten 

   Berg, Lisbet (NAVF-rapport;1992-8, Report, 1992-10)
   Hvordan er det å være fersk student på Blindern? Universitetet i Oslo er stort, og i begynnelsen temmelig uoversiktelig. I 1991 var mer enn 30 000 studenter tilknyttet Universitetet i Oslo. Dette er nesten dobbelt så mange ...
  • Examen philosophicum: Studietilknytning, innsats og resultat for ulike grupper av begynnerstudenter ved Universitet i Oslo 

   Berg, Lisbet (Utredningsinstituttet-rapport;1995-2, Report, 1995-04)
   Den sterke veksten i studenttallet og et stort antall søkere til høyere utdanning har vært med på å øke oppmerksomheten om studiekvalitet. Et av de viktigste tiltakene for å bedre studiekvaliteten er å legge forholdene ...
  • Studenter i utlandet: Innblikk i eksisterende teori og empiri 

   Berg, Lisbet; Stensaker, Bjørn (NIFU skriftserie;1997:20, Research report, 1997-06)
   Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet initierte i 1996 en studie av norske studenter i utlandet: Norsk videregående utdanning i et internasjonalt perspektiv. Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om de norske ...
  • Studieløpet - Forprosjektrapport 

   Berg, Lisbet (NAVF-rapport;1990-11, Report, 1990-12)
   Hovedproblemstillingen i prosjektet "Studieløpet" er: "Hva hemmer og hva fremmer et vellykket studieløp". Hensikten med forprosjektet har vært å belyse problemstillingen gjennom eksisterende data, teorier og resultater fra ...
  • Tid til studier? - Studenters bruk av tid på forskjellige aktiviteter en uke i mars 1985 

   Berg, Lisbet; Aamodt, Per Olaf (NAVF-notat;1987-2, Report, 1987-04)
   studieforhold" tar vi opp studentenes bruk av tid. Rapporten bygger på en tidsnyttingsundersøkelse våren 1985. Tidligere er rapportene, "Trengsel eller trivsel?", notat 11/85 og "Belastning eller berikelse?", notat 8/86 ...
  • Yrkesretting; retorikk eller realitet? - Om arbeidslivets påvirkning av universitetsstudiers innhold 

   Berg, Lisbet (NAVF-melding;1989-6, Report, 1989-10)
   Mye av universitetsdebatten på 1980-tallet har dreiet seg om hvordan universitetene kan bli mer nyttige for samfunnet. Det er reist krav om at utdanningene i større grad skal tilpasses behovene i arbeidslivet. På den annen ...