• FoU-ressurser i høyere utdanning - Utviklingen 1981-1991. Utgifter og personale 

      Nedland, Birgit; Bach, Håkon (Utredningsinstituttet-rapport;1993-16, Report, 1993-12)
      Rapporten viser utviklingen i FoU-ressursene i høyere utdanning i Norge i perioden 1981 1991. Materialet er hentet fra den nasjonale FoU-statistikken som utarbeides annet hvert år. Inntil 1991 hadde Norges allmennvitenskapelige ...