• Norske studentar og kandidatar i 1976 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1977-3, Report, 1977-07)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og vitskapelege høgskolar i tida 1960-1976. Her er oppgåver over det samla talet på studentar etter fagstudium og kjønn, og tilsvarande opplysningar ...
  • Norske studentar og kandidatar i 1977 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1978-2, Report, 1978-08)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og vitskapelege høgskolar i tida 1960-1977. Her er oppgåver over det samla talet på studentar etter fagstudium og kjønn, og tilsvarande opplysningar ...
  • Norske studentar og kandidatar i 1978 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1979-1, Report, 1979-06)
   Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og vitskapelege høgskolar i tida 1960-1978. Her er oppgåver over det samla talet på studentar etter fagstudium og kjønn, og tilsvarande opplysningar ...
  • Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1976-8, Report, 1976-06)
   Denne meldingen gir oversikter over norske studenter for tidsrommet 1960-1975. Den inneholder opplysninger om den samlede studentmasses fordeling på lærested, fagstudium og kjønn, samt tilsvarende fordeling for tilstrømningen ...
  • Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1975-5, Report, 1975-06)
   Denne meldingen gir oversikter over norske studenter for tidsrommet 1960 - 1974. Den inneholder opplysninger om den samlede studentmasses fordeling på lærested, fagstudium og kjønn, samt tilsvarende fordeling for tilstrømningen ...
  • Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1974-2, Report, 1974-05)
   Denne meldingen gir oversikter over norske studenter i tiårsperioden 1963 til 1973. Den inneholder opplysninger om den samlede studentmasses fordeling på lærested, fagstudium og kjønn, samt tilsvarende fordeling for ...
  • Tilgang på artianere 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1977-8, Report, 1977-11)
   Denne meldingen gir oversikter over antall artianere i 1976 sannnenlignet med tidligere år og elevtall i første klasse i den videregående skole, studieretning for allmenne fag. Den inneholder opplysninger om artianer ...
  • Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1975-9, Report, 1975-11)
   Denne meldingen gir oversikter over elevtall i første klasse i gymnaset og antall uteksaminerte fra gymnaset i 1974 sammenlignet med tidligere år. Den inneholder opplysninger om elevfrekvens og artianerfrekvens for hele ...
  • Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1976-9, Report, 1976-07)
   Denne meldingen gir oversikter over elevtall i første klasse i gymnaset og antall uteksaminerte fra gymnaset i 1975 sammenlignet med tidligere år. Den inneholder opplysninger om elevfrekvens og artianerfrekvens for hele ...