• FoU-ressurser i universitets- og høgskolesektoren 1997–2017 

   Østby, Mona Nedberg; Denisova, Ekaterina; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne; Sivertsen, Gunnar; Wendt, Kaja (NIFU-rapport;2019:29, Research report, 2019-12)
   Rapporten gir en oversikt over ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren. Den er basert på data fra NIFUs FoU-statistikk helt tilbake til 1963, med hovedvekt på perioden 1997–2017, ...
  • FoU-statistikk 2017 : Stor vekst i FoU-utgiftene i universitets- og høgskolesektoren i 2017 

   Østby, Mona Nedberg; Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2019-3, Others, 2019-01-09)
   Norske universiteter, høgskoler og universitets­sykehus brukte til sammen 23,9 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. Det er 5,2 milliarder kroner mer enn i 2015. I faste priser økte FoU-utgiftene ...
  • FoU-statistikk og indikatorer: Forskning og utviklingsarbeid 2019 

   Østby, Mona Nedberg (Others, 2019-06)
   NO: Denne tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Lommefolderen, samt tallgrunnlaget, er tilgjengelig elektronisk på www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/fou-lomme ...
  • Godkjenning til gavn? Undersøkelse av NOKUTs generelle godkjenningsordning for utenlandsk høyere utdanning 

   Korseberg, Lene; Wiers-Jenssen, Jannecke; Eide, Thea; Østby, Mona Nedberg; Holtermann, Helge (NIFU-rapport;2022:9, Research report, 2022-03)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Den beskriver resultatene fra en undersøkelse av NOKUTs generelle godkjenningsordning for utenlandsk høyere utdanning.
  • Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen. Vurderinger av rammeverk, eksisterende datakilder og nye indikatorer 

   Daus, Stephan; Fevolden, Arne Martin; Østby, Mona Nedberg; Mark, Michael Spjelkavik (NIFU-arbeidsnotat;2019-8, Report, 2019-04-25)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har som formål å finne hensiktsmessige måter å måle befolkningens digitale deltakelse og kompetanse på. Gode måter å måle dette på ...
  • Kjønnsbalanse i forskning mars 2019 

   Østby, Mona Nedberg; Denisova, Ekaterina (NIFU Innsikt;2019-9, Others, 2019-03-12)
   I 2017 deltok nesten 58 000 forskere og faglig personale i forskning og utviklingsarbeid (FoU), og av disse var 38 prosent kvinner. Antall kvinnelige forskere gikk opp 7 prosent fra 2016, mens antall mannlige økte med 5 ...
  • Kjønnsbalanse i forskning – august 2018 

   Østby, Mona Nedberg; Gunnes, Hebe (NIFU Innsikt;3, Others, 2018-08)
   38 prosent av personene som deltok i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 var kvinner. Kvinneandelen var lavest i næringslivet med 22 prosent, mot 43 prosent i instituttsektoren. Foreløpige tall for 2017 viser ...
  • Lærestedenes FoU har høy næringsrelevans 

   Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2021-10, Others, 2021-05-25)
   27 prosent av lærestedenes FoU-aktivitet i 2019 hadde relevans for næringslivet. Det rapporterer forskningsmiljøene. Teknologi og landbruks-, fiskerifag og veterinærmedisin er fagområdene med høyest næringsrelevans. Norges ...
  • Mer FoU i alle de nordiske landene 

   Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2019-7, Others, 2019-03-03)
   De nordiske landene investerte til sammen nærmere 410 milliarder kroner i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. I løpende priser er det nesten 27 milliarder, eller 7 prosent, mer enn året før, og det var vekst i alle ...
  • More R&D in all Nordic countries 

   Østby, Mona Nedberg (NIFU Insight;2019-6, Others, 2019-03-03)
   The Nordic countries invested a total of nearly 410 billion NOK in research and development (R&D) in 2017. In current prices R&D expenditure increased by 27 billion NOK, or 7 per cent, from 2016, and all countries displayed ...
  • More than NOK 26 billion on R&D in the higher education sector 

   Wendt, Kaja; Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2020-15, Others, 2020-11-26)
   The R&D survey shows that Norwegian higher education institutions and university hospitals spent a total of NOK 26.3 billion on research and development (R&D) in 2019. That is NOK 3 billion more than in 2017, or 6 per cent ...
  • Når timene telles. Tidsbruksundersøkelsen 2021 

   Wendt, Kaja; Gunnes, Hebe; Østby, Mona Nedberg; Fossum, Lone Wanderås (NIFU arbeidsnotat;2021-15, Working paper, 2021-11-26)
   Dette arbeidsnotatet presenterer resultatene fra tidsbruksundersøkelsen for det vitenskapelige og faglige personalet ved landets universiteter og høgskoler for undervisningsåret 2020–2021. Vi ser særlig på hvordan de ansatte ...
  • Nearly 70 billion NOK to R&D in Norway in 2017 

   Østby, Mona Nedberg (Insight;2018-6, Others, 2018-11-07)
   Preliminary figures show that Norway spent nearly 70 billion NOK on research and experimental development (R&D) in 2017. In current prices, R&D expenditure increased by more than 6 billion NOK, equaling 10 per cent, from ...
  • Nesten 70 milliarder til FoU i 2017 

   Østby, Mona Nedberg (Others, 2018-10-26)
   Det ble til sammen brukt om lag 70 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2017. Det viser de foreløpige tallene fra FoU-statistikken. I løpende priser økte FoU-innsatsen betydelig, med over 6 ...
  • Norge brukte 77 milliarder til FoU i 2019 

   Wendt, Kaja; Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2021-3, Others, 2020-02-23)
  • Nærmere 80 milliarder til FoU i 2019 

   Østby, Mona Nedberg; Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2020-7, Others, 2020-10-29)
   De foreløpige tallene viser at Norge brukte til sammen 78,8 milliarder kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019. Det er over 6 milliarder mer enn året før. Justert for prisstigningen tilsvarer det en vekst på ...
  • Ressursinnsatsen til FoU innenfor tema- og teknologiområder i 2019 

   Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Wendt, Kaja; Østby, Mona Nedberg; Gunnes, Hebe; Denisova, Ekaterina; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU-rapport;2021:12, Report, 2021-08)
   Denne rapporten presenterer resultater fra kartleggingen av FoU-ressurser av i alt 10 tematiske forskningsområder og to teknologiområder som er forankret i Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I ...
  • Ressursinnsatsen til FoU innenfor tematiske områder i 2017 

   Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Wendt, Kaja; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne; Østby, Mona Nedberg (NIFU-rapport;2019:11, Research report, 2019-09)
   Denne rapporten presenterer resultater fra kartlegging av i alt 11 tematiske forskningsområder som er forankret i Regjerings langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Rapporten viser ressursomfanget, belyst med ...
  • Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2021 

   Bergene, Ann Cecilie; Vika, Karl Solbue; Steine, Frøydis Sæbø; Denisova, Ekaterina; Østby, Mona Nedberg (NIFU-rapport;2021:11, Research report, 2021-06)
   Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en rammeavtale for 2021–2025 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. ...