• Det er trolig flere forskere som forsker på 1. mai-tog enn som går i det 

   Solberg, Espen; Ingeborgrud, Lina; Korseberg, Lene; Frølich, Nicoline; Lyby, Lars (Chronicle, 2021-09-21)
   I Norge er rundt 90 000 personer involvert i forskning, hvorav drøyt en tredel har en forskerstilling. Forskning er altså ikke et marginalt område, men en viktig del av arbeidslivet. Vi har for lengst fått flere forskere ...
  • Svakt rigget for neste utdanningsreform 

   Tømte, Cathrine; Skule, Sveinung (Chronicle, 2018-01-07)
   «Gått ut på dato?»Universiteter og høgskoler er for dårlig forberedt for den neste store utdanningsreformen, skriver Cathrine Tømte og Sveinung Skule ved NIFU.