• Norsk engasjement i internasjonal organisert FoU-samarbeid - en oversikt 

      Skoie, Hans; EL; ud (U-notat;1992-3, Working paper, 1992-08-25)
      Hensikten med dette notatet er å søke å gi en oversikt over norsk engasjement i internasjonalt organisert FoU-samarbeid. Oversikten er laget på oppdrag av Forskningsavdelingen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ...