• Rekruttering til forskning 

      Kyvik, Svein; Voje, Kirsten (NAVF-melding;1984-3, Report, 1984-03)
      NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et prosjekt om forskning ved universitetene. Den foreliggende delrapporten gir en oversikt over veiledningsforhold, forskningsvilkår, faglig virksomhet og framtidsplaner blant ...