• Kjønnssegregering i universitetssektoren 1965–1995 

   Teigen, Katrine (NIFU skriftserie;1998:10, Research report, 1998-07)
   Hensikten med denne rapporten er å belyse kvinnelige og mannlige kandidaters fordeling på fag og utdanninger i universitetssektoren i årene 1965, 1975, 1985 og1995. Utgangspunktet for undersøkelsen er at kvinneandelen i ...
  • Studievaner blant allmennlærer- og ingeniørstudenter 

   Teigen, Katrine (U-notat;1997-12, Report, 1997-07)
   På inititativ fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet har NIFU gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant allmennlærer- og ingeniørstudenter. Hensikten med prosjektet har vært å bedre kunnskapen om studievaner ...
  • Studievaner blant allmennlærer- og ingeniørstudenter 

   Teigen, Katrine (NIFU skriftserie;1997:22, Research report, 1997-07)
   På initiativ fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet har NIFU gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant allmennlærer- og ingeniørstudenter. Hensikten med prosjektet har vært å bedre kunnskapen om studievaner ...