• Norsk forskning mot sekelskiftet - en seminarrapport 

   Skoie, Hans; Nygaard, Thomas; Søgnen, Randi (Utredningsinstituttet-rapport;1995-1, Report, 1995-02)
   Utredningsinstituttet arrangerte 18.01.1995 et stort kveldsseminar med tittel "Norsk forskning mot sekelskiftet". Nye utfordringer for norsk forskning og forskningsrådets nye strategiplan var foranledningen til å ta opp ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1994 

   Vibe, Nils; Nygaard, Thomas (Utdanning og arbeidsmarked;1994, Report, 1994-10)
   «Utdanning og arbeidsmarked» er en årlig rapport fra Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning skrevet med særlig tanke på å gi informasjon til utdanningsplanleggere, studie- og yrkesveiledere og andre rådgivere ...
  • Utdanning og arbeidsmarked 1995 

   Baekken, Jane; Nygaard, Thomas (Utdanning og arbeidsmarked;1995, Report, 1995-10)
   «Utdanning og arbeidsmarked» er en årlig rapport fra Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning, skrevet med særlig tanke på å gi informasjon til utdanningsplanleggere, studie- og yrkesveiledere og andre ...