• Assessing contradictions: Methodological challenges when mapping symbolic boundaries 

   Sølvberg, Lisa M.; Jarness, Vegard (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In this article, we address the methodological question of making sense of contradictions in sociological analysis. Focusing on the scholarly debate about generating and interpreting data on symbolic boundaries – the ways ...
  • Evaluering av Tett på realfag. Implementeringen. Delrapport 2 

   Lødding, Berit; Tellmann, Silje Maria; Bungum, Berit; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Sølberg, Jan; Røsdal, Trude; Jarness, Vegard; Larsen, Even Hellan (NIFU-rapport;2019-1, Report, 2019-03-03)
   På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluerer NIFU den nasjonale strategien Tett på realfag. Strategien skal bidra til økt kompetanse i realfag for barnehage og grunnopplæring i perioden 2015–2019. Foreliggende rapport, ...
  • Grønne grenser: Distinksjoner og likhetsidealer i den miljøbevisste middelklassen 

   Jarness, Vegard; Hansen, Maud Lauvstad (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Et sentralt spørsmål i klasseforskningen er hvordan livsstilsforskjeller danner grunnlag for symbolske grenser mellom grupper i ulike klasseposisjoner. I denne artikkelen undersøker vi hvordan politiske stillingstakinger ...
  • Revenge of the nerds: Cultural capital and the politics of lifestyle among adolescent elites 

   Pedersen, Willy; Jarness, Vegard; Flemmen, Magne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In recent scholarly debates about cultural stratification, some have argued that ‘openness’ and ‘omnivorous’ lifestyles constitute a new form of distinction. Using qualitative interviews, we address this by focusing on ...
  • Sluttrapport fra evalueringen av virkemidlene i satsingen Ungdomstrinn i utvikling 

   Lødding, Berit; Gjerustad, Cay; Rønsen, Ester; Bubikova-Moan, Jarmila; Jarness, Vegard; Røsdal, Trude (NIFU-rapport;2018:32, Research report, 2018-12)
   Ungdomstrinn i utvikling 2012–2017 har vært en omfattende satsing hvor hovedmålet har vært «motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk og variert undervisning». I denne sluttrapporten fra evalueringen av ...