• Arbeidsmarkedsprognoser i Sverige, Danmark og Norge 

      Eriksen, Knut; Grefsrud, Reidun (NAVF-melding;1983-6, Report, 1983-11)
      Denne rapporten presenterer en del hovedresultater fra prosjektet ''Analyser og prognoser vedrørende tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft i de nordiske land".