• FoU-ressurser i universitets- og høgskolesektoren 1997–2017 

   Østby, Mona Nedberg; Denisova, Ekaterina; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne; Sivertsen, Gunnar; Wendt, Kaja (NIFU-rapport;2019:29, Research report, 2019-12)
   Rapporten gir en oversikt over ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren. Den er basert på data fra NIFUs FoU-statistikk helt tilbake til 1963, med hovedvekt på perioden 1997–2017, ...
  • Kjønnsbalanse i forskning mars 2019 

   Østby, Mona Nedberg; Denisova, Ekaterina (NIFU Innsikt;2019-9, Others, 2019-03-12)
   I 2017 deltok nesten 58 000 forskere og faglig personale i forskning og utviklingsarbeid (FoU), og av disse var 38 prosent kvinner. Antall kvinnelige forskere gikk opp 7 prosent fra 2016, mens antall mannlige økte med 5 ...
  • Ressursinnsatsen til FoU innenfor tema- og teknologiområder i 2019 

   Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Wendt, Kaja; Østby, Mona Nedberg; Gunnes, Hebe; Denisova, Ekaterina; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU-rapport;2021:12, Report, 2021-08)
   Denne rapporten presenterer resultater fra kartleggingen av FoU-ressurser av i alt 10 tematiske forskningsområder og to teknologiområder som er forankret i Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I ...
  • Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020 

   Rogde, Kristin; Federici, Roger André; Vika, Karl Solbue; Bergene, Ann Cecilie; Pedersen, Cathrine; Denisova, Ekaterina; Wollscheid, Sabine (NIFU-rapport;2020:14, Research report, 2020-07)
   NIFU har gjennomført halvårlige spørreundersøkelser blant skoleledere og skoleeiere på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet siden 2009. Vårens undersøkelse er nummer tjuetre i rekken. Undersøkelsen har fire målgrupper: ...
  • Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2021 

   Bergene, Ann Cecilie; Vika, Karl Solbue; Denisova, Ekaterina; Steine, Frøydis Sæbø; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (NIFU-rapport;2021:25, Research report, 2021-12)
   Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en rammeavtale for 2021–2025 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. ...
  • Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2021 

   Bergene, Ann Cecilie; Vika, Karl Solbue; Steine, Frøydis Sæbø; Denisova, Ekaterina; Østby, Mona Nedberg (NIFU-rapport;2021:11, Research report, 2021-06)
   Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en rammeavtale for 2021–2025 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. ...