• Nytt register over forskningssteder - sluttdokumentasjon 

      Knain, Erik; Dahl, Tor Arne (U-notat;1995-20, Working paper, 1995-12-19)
      Behovet for en revisjon av registeret gjorde at det tidlig i 1991 ble startet et arbeid med å utvikle et nytt register over forskningsstedene i UoH-sektoren og i instituttsektoren. Dette arbeidet er ved utgangen av 1995 ...