• Norske forskere i 1960-årene - rekruttering og mobilitet 

   Baklien, Bergljot; Maus, Kirsten Wille; Skoie, Hans (NAVF-melding;1975-4, Report, 1975-05)
   I denne meldingen gjengir vi en studie av utviklingen av det norske forskersamfunnet i 1960-årene - en periode som var preget av institusjonsbygging og en betydelig vekst i tallet på forskere. Ved siden av å beskrive ...
  • Psykologprofesjonen og dens omgivelser 

   Baklien, Bergljot (NAVF-melding;1976-6, Report, 1976-05)
   Denne meldingen er en sosiologisk studie av psykologprofesjonens utvikling, en prosess som i mange trekk skiller seg fra den profesjonalisering andre akademiske yrker har gått gjennom. Den drøfter også vesentlige sider ved ...
  • Rekrutteringspersonalet i matematisk-naturvitenskapelige fag 

   Andersen, Birgit; Baklien, Bergljot (NAVF-melding;1979-4, Report, 1979-09)
   Denne rapporten gir resultatene fra en spørreskjema-undersøkelse blant rekrutteringspersonalet i matematisk-naturvitenskapelig fag ved norske universiteter og vitenskapelige høgskoler. Siktepunktet har først og fremst vært ...