• Forskergrupper i universitets- og høgskolesektoren 

   Kyvik, Svein; Reymert, Ingvild; Vabø, Agnete; Alvsvåg, Aina (NIFU Arbeidsnotat;2-2015, Working Paper, 2015-03)
   I dette notatet reiser vi spørsmålet om hva etableringen av formelle forskergrupper betyr for kvaliteten på forskningen og utdanningen ved universiteter og høgskoler. Disse gruppene har fått større betydning for organiseringen ...
  • The establishment of formal research groups in higher education institutions 

   Reymert, Ingvild; Vabø, Agnete; Kyvik, Svein; Alvsvåg, Aina (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This article explores the significance for academic staff members of research groups established and formalised as part of research strategies at university faculties. It also explores the levels of participation and ...