Now showing items 21-40 of 47

  • FWF Clusters of Excellence: Evaluation of the selection process for the first call for proposals 

   Langfeldt, Liv; Borlaug, Siri Brorstad; Svartefoss, Silje Marie; Solberg, Espen (NIFU-rapport;2023:2, Research report, 2023-04)
   This report was commissioned by the Austrian Science Fund’s (FWF) and presents the results of an accompanying evaluation of the selection process for the first call of FWF’s Cluster of Excellence (CoE) programme. The purpose ...
  • Hva er det viktig at Norge prioriterer av energiforskning? 

   Normann, Håkon Endresen; Piro, Fredrik Niclas; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU Innsikt;2024:1, Others, 2024-02)
  • Høgskolenes rolle i regional utvikling, innovasjon og kommersialisering: En undersøkelse av de statlige høgskolene 

   Spilling, Olav R.; Borlaug, Siri Brorstad; Scordato, Lisa; Sveen, Tore (NIFU rapport;2014-40, Research report, 2014-11-21)
   I denne rapporten analysere de statlige høgskolenes rolle i regional utvikling, innovasjon og kommersialisering. Arbeidet inngår i en større evalueringen av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert ...
  • Identifying and facilitating high quality research 

   Langfeldt, Liv; Aagaard, Kaare; Borlaug, Siri Brorstad; Sivertsen, Gunnar (R-QUEST Policy Brief;1, Others, 2016)
   Policies attempting to promote high quality research are widespread. But what does it mean to promote high quality research? And do the policies work? This policy brief summarises what we know and do not know about these issues.
  • Impacts of the SFF scheme on the Norwegian research system : Sub-report I to the SFF evaluation panel 

   Borlaug, Siri Brorstad; Langfeldt, Liv; Gulbrandsen, Magnus; Ramberg, Inge (NIFU-rapport;2019:28, Research report, 2019-12)
   This report was commissioned by the Research Council of Norway (RCN) to serve as background information for an international scientific committee appointed to evaluate the SFF scheme. The report should be seen in conjunction ...
  • Implementation of ambiguous governance instruments in higher education 

   Elken, Mari; Borlaug, Siri Brorstad (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The article examines how higher education institutions respond to ambiguous governance instruments. A key focus is how ambiguity is tackled in the interpretation and implementation processes. Building on theoretical ...
  • Kartlegging av etter- og videreutdanningstilbud i Norge 

   Tømte, Cathrine; Olsen, Dorothy Sutherland; Waagene, Erica; Solberg, Espen; Børing, Pål; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU-rapport;2015:39, Research report, 2015-12)
   Foreliggende rapport har hatt som mål å kartlegge det mangfoldige landskapet av alle tilbydere av etter- og videreutdanning (EVU) på tvers av sektorer i Norge. Gjennom en omfattende datainnsamling har vi kartlagt EVU-tilbud ...
  • Lokale systemer for kommersialisering av forskningsbasert kunnskap 

   Hansen, Tor Borgar; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU STEP-rapport;2008-5, Research report, 2008-04)
   Denne rapporten har som siktemål å kartlegge og sammenligne kommersialiseringssystemer i de tre norske universitetsbyene Oslo, Trondheim og Tromsø. Felles for de ulike tilnærmingene til innovasjonssystemer og kommersiali ...
  • Nested identities and identification in higher education institutions—the role of organizational and academic identities 

   Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Vabø, Agnete (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Academic staff hold multiple identities by relating to the organization and to their profession. Merging higher education institutions involves organizational changes which may impact identities of academic staff. This ...
  • NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning : En kvalitativ evaluering 

   Scordato, Lisa; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU Arbeidsnotat;2019:16, Working paper, 2019-10)
   Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har etablert en satsing på fremragende forskning og utdanning (FFU) for perioden 2015–2019. Formålet er å gi vitenskapelig ansatte økte muligheter til å utvikle seg som ...
  • One model fits all? How centres of excellence affect research organisation and practices in the humanities 

   Borlaug, Siri Brorstad; Langfeldt, Liv (Journal article; Peer reviewed, 2019-05-15)
   Centres of Excellence (CoE) have become a common research policy instrument in several OECD countries the last two decades. The CoE schemes are in general modelled on the organisational and research practices in the natural ...
  • Organisering av teknologioverføring ved norske forskningsinstitusjoner: Mulige modeller 

   Borlaug, Siri Brorstad; Korseberg, Lene Kirstine; Gulbrandsen, Magnus; Thune, Taran Mari; Svartefoss, Silje Marie (NIFU-rapport;2022:4, Research report, 2022-01)
   Mandatet for denne rapporten er å utrede modeller for organisering og innretning av TTO-kontorene, med utgangspunkt i det norske systemet for teknologioverføring. På bakgrunn av en gjennomgang av internasjonal forsknings ...
  • Researcher identities and practices inside centres of excellence 

   Borlaug, Siri Brorstad; Gulbrandsen, Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2018-12-20)
   Many science support mechanisms aim to combine excellent research with explicit expectations of societal impact. Temporary research centres such as ‘Centres of Excellence’ and ‘Centre of Excellence in Research and Innovation’ ...
  • Små ressurser – store utfordringer: Evaluering av MABIT-programmet 

   Borlaug, Siri Brorstad; Foss, Lene; Spilling, Olav R. (NIFU STEP-rapport;2008-2, Research report, 2008-01)
   Med dette legges det frem en evaluering av MABIT-programmet – Marin biotekno-logi i Nord-Norge. Programmets overordnede formål er å bidra til økt verdiskaping og industriell nyskaping innen marin bioteknologi i Nord-Norge, ...
  • Steering the Direction of Research through Organizational Identity Formation 

   Franssen, Thomas; Borlaug, Siri Brorstad; Hylmö, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Public research organizations respond to external pressures from national research evaluation systems, performance-based funding systems and university rankings by translating them into internal goals, rules and regulations ...
  • Større, sterkere og bedre? Utfordringer for å nå målene med Strukturreformen 

   Vabø, Agnete; Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria (NIFU Innsikt;2019-4, Others, 2019-02)
   Strukturreformen har endret det norske høyere utdanningslandskapet. Nye NTNU er nå Norges største universitet. Basert på følgeevalueringen av NTNU-fusjonen i perioden 2016-2018 løfter vi frem noen sentrale utfordringer for ...
  • Swiss National Centres of Competence in Research (NCCR) 

   Langfeldt, Liv; Borlaug, Siri Brorstad; Ramberg, Inge (NIFU-rapport;2021-5, Report, 2021-07-30)
   Similar to the previous evaluation, we find that the NCCR evaluation process is well organised and functions according to intentions, and that stakeholders are generally satisfied.
  • Swiss National Centres of Competence in Research (NCCR): Evaluation of the selection process 

   Langfeldt, Liv; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU Report;2016:42, Research report, 2016-12)
   Starting up in 2001, the Swiss National Centres of Competence in Research (NCCR) support long-term research networks in areas of importance for Swiss science, economy and society. Four calls for proposals have been issued ...
  • The knowledge triangle in policy and institutional practices - the case of Norway 

   Borlaug, Siri Brorstad; Aanstad, Siri; Solberg, Espen; Thune, Taran (NIFU Report;2016:45, Research report, 2016-12)
   This report presents the findings from a study of the knowledge triangle in Norway carried out by the Nordic Institute for Studies of Innovation, Research and Education (NIFU) in the period September 2015 to January 2016. ...
  • The knowledge triangle in the healthcare sector — The case of three medical faculties in Norway 

   Borlaug, Siri Brorstad; Aanstad, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The paper investigates the social role of education and the relevance of university programs to the real needs of society, which has gained especial political importance in recent years. Attention to this topic, in turn, ...