Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPiro, Fredrik
dc.contributor.authorTømte, Cathrine
dc.contributor.authorRørstad, Kristoffer
dc.contributor.authorThune, Taran
dc.date.accessioned2015-03-29T09:15:07Z
dc.date.available2015-03-29T09:15:07Z
dc.date.issued2013-01-08
dc.identifier.isbn978-82-7218-891-6
dc.identifier.issn1892-2597
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/280393
dc.description.abstractI 2008 iverksatte Norges forskningsråd et 5-årig prøveprosjekt, med midler fra Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, der det ble åpnet for at ansatte i bedrifter skulle gis anledning til å gjennomføre doktorgradsutdanningen som ansatte i en bedrift; såkalt Nærings-ph.d. Hovedmålene for ordningen er at prosjektene skal bidra til økt forskningsinnsats og økt langsiktig kompetanseoppbygging i næringslivet, økt forskerrekruttering til næringslivet og en styrking av samspillet mellom næringslivet og akademia. I denne rapporten gir vi en detaljert beskrivelse av erfaringene som er gjort så langt med ordningen og i de enkelte prosjektene. Vi baserer oss på data fra en spørreundersøkelse til sentrale aktører i alle Nærings-ph.d.-prosjektene, casestudier gjennomført i åtte prosjekter, samt statistikk og annen dokumentasjon om ordningen og prosjektene fra Norges forskningsråd. Vi bruker dette datamaterialet for å vurdere om intensjonene med ordningen synes å bli oppfylt, og gir anbefalinger til Forskningsrådet for videre utvikling av ordningen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIFUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIFU rapport;2013-2
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/*
dc.subjectNæringslivnb_NO
dc.titleLangsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge